Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Burberry niet blij met ‘Burberry Perry’

02-08-2016

De Amerikaanse rapper Perry Moise heeft onder de naam Burberry Perry een plaat opgenomen. Op de albumhoes prijkt niet alleen de wereldberoemde ruit van het Engelse luxemerk Burberry, maar ook een zeer gelijkend ‘ridder te paard’ logo en bovendien wordt nagenoeg hetzelfde lettertype als dat van Burberry gebruikt. Burberry is van mening dat Moise de bekendheid en faam van Burberry gebruikt voor zijn eigen persoonlijk gewin en heeft met een rechtszaak gedreigd.


Merkinbreuk & bekende merken
Uitgangspunt in het merkenrecht is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. De houders van een bekend merk kunnen echter ook optreden tegen het jonger gebruik van hun merk voor niet soortgelijke waren en of diensten, indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het (bekende) merk. Bekendheid van het merk kan bijvoorbeeld worden aangetoond op basis van marktonderzoek. Om bekendheid van een merk te verkrijgen is het zaak om het merk steeds consequent te gebruiken en van begin af aan op te treden tegen inbreuk.

Burberry versus Burberry Perry
Terug naar Burberry Perry. Burberry is niet alleen van mening dat de Amerikaanse rapper haar iconische naam en logo gebruikt voor persoonlijk gewin, ook zou de indruk gewekt kunnen worden dat Burberry het album sponsort dan wel daar enige bemoeienis mee heeft, terwijl dat zeker niet het geval is. Hoewel Moise in eerste instantie niet inging op de sommatie van Burberry, heeft hij na de dreiging van een rechtszaak toch eieren voor zijn geld gekozen. Via Twitter liet hij weten: “I am no longer Burberry Perry, I am now the one, the only thegoodperry aka TG Perry”.

Bouwen aan bekendheid
Los van de publiciteit is het niet verstandig om als gimmick gebruik te maken van bekende merken, aangezien bekende merken bijna altijd met succes tegen dit soort merkinbreuk kunnen optreden. Wij adviseren merken gebruik te maken van een strategisch plan van aanpak bij het bouwen aan de bekendheid van het merk. Neem contact met ons op om te horen wat we voor u kunnen betekenen!

Theo Visser
Consultant & Partner