Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

De wereld kopieert doorrrrrrrrrrrr

23-11-2012

In België is enige discussie ontstaan of de uitvoering van het televisieprogramma ‘De kruitfabriek’ inbreuk maakt op het auteursrecht van populaire Nederlandse programma ‘De Wereld Draait Door’ (DWDD). In beide live talkshows zitten de presentatoren aan tafel met gasten te praten en is er publiek in de studio. Verder is kenmerkend dat de onderwerpen zich met hoge snelheid afwisselen en dat er een prominente plaats is voor programmaonderdelen met een zeker humoristisch gehalte.

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen. Auteursrechten kunnen worden uitgeoefend op (reclame)films, teksten, opmaak van websites, het uiterlijk van producten of verpakkingen, beeldmerken en talloze andere voortbrengselen. Ook de uitvoeringswijze van een televisieprogramma kan auteursrechtelijke bescherming genieten.

Voor bescherming van concepten ligt de zaak wat genuanceerder. Ideeën zijn namelijk niet te beschermen op grond van het auteursrecht; net als voor de bescherming van formats geldt dat er een concrete uitvoering moet zijn. Het idee en de uitwerking van snel pratende mensen aan een tafel die de actualiteit of semiwetenschappelijke onderwerpen bespreken, is als zodanig niet auteursrechtelijk te beschermen. De uitvoering is namelijk niet oorspronkelijk, wat naast het vereiste dat het persoonlijk stempel van de maker in het werk moet zijn te herkennen, bepalend is voor een succesvol beroep op de Auteurswet.

De VARA, dat DWDD uitzendt, heeft volgens verschillende media na het zien van afleveringen van De kruitfabriek laten weten af te zien van stappen ‘hoewel het in vorm, toon en uitvoering veel gelijkenissen vertoont met De Wereld Draait Door '. De makers van De kruitfabriek hebben volgens de VARA ‘tenminste met een schuin oog naar De Wereld Draait Door gekeken’. Voor het Belgische programma loopt de zaak hiermee met een sisser af.

Wederom een voorbeeld dat het verstandig is om tijdig advies in te winnen over de risico’s die verbonden zijn aan het op de markt brengen van een werk, product, logo, film, website of advertentiecampagne. Uiteraard voorzien wij u graag van meer informatie over dit onderwerp.

Hein-Piet van Boxel
IE-Consultant

Bron: www.nieuwsblad.be