Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Geen vervangende Lamzac

22-07-2016

De kwestie Lamzac blijkt een juridische lastpak. Lamzac is de merknaam van een met lucht gevulde ligzak van Fatboy, het bedrijf dat bekend is geworden met de grote gekleurde zitzakken. Eerder berichtten wij al dat Massive Air BV haar ligzakken (met de naam KAISR) niet mocht verkopen in de Europese Unie, omdat het bedrijf hiermee inbreuk maakte op de geregistreerde modelrechten met betrekking tot de Lamzac van Fatboy. Inmiddels heeft Massive Air een nieuw model ligzak ontwikkeld die het bedrijf wil gaan leveren aan de personen die reeds een bestelling hebben geplaatst voor het eerdere, inbreukmakende, model. Een en ander leidde tot een nieuwe rechtszaak, die wij graag toelichten.

Massive Air heeft, na de uitspraak in mei 2016, via haar website laten weten dat er een nieuwe versie van hun ligzak (door hen aangeduid als KAISR V3) zal verschijnen, waarmee getracht wordt geen inbreuk te maken op het modelrecht van Fatboy. Als Massive Air een ligzak kan ontwerpen die voldoende afwijkt van het door Fatboy beschermde model, kan zij haar klanten in de EU weer bedienen.

De kortgedingrechter oordeelde echter dat Massive Air, door de manier van aanbieden van een alternatieve ligzak, het voordeel van haar inbreukmakend handelen ten volle blijft behouden. Het eerder afgegeven verbod tot modelrechtelijke inbreuk heeft immers onder meer tot doel de schade van de rechthebbende, in dit geval Fatboy, te beperken.

Door een vervangende ligzak aan te bieden blijft de schade voor Fatboy bestaan en dus wordt de doelstelling van de eerdere uitspraak onder deze omstandigheden niet bereikt. Het wordt Massive Air door de rechter verboden alternatieve ligzakken te leveren aan personen of bedrijven in de EU, die op basis van afbeeldingen van en informatie over de KAISR V1 of KAISR V2 bestellingen hebben gedaan, zonder deze personen of bedrijven de gelegenheid te bieden hun bestelling te annuleren tegen retournering van de aankoopprijs.

Mocht u, liggend op een met lucht gevulde ligzak tijdens een van de spaarzame zomerdagen in Nederland, een vraag hebben over modelrechten en hun beschermingsomvang, dan kunt u contact opnemen met een van onze consultants. Uiteraard bestaat deze mogelijkheid ook voor een ieder die niet op een ligzak vertoeft.

Dennis Wilke
Competence Centre