Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Snapcar vs. SNAPPCAR – mogelijke implicaties bij aanvragen EUTM

11-07-2016

Voor ondernemingen die in meerdere landen van de Europese Unie actief zijn, is het registreren van een EUTM (ook wel: Uniemerk) een interessante optie. Deze registratie biedt bescherming in de gehele Europese Unie en geeft de mogelijkheid om op te treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd, indien door het gebruik van het jongere teken verwarring tussen de beide merken kan ontstaan bij het relevante publiek. Een mogelijke implicatie bij een EUTM-aanvraag is dat wanneer er in één EU-land een weigeringsgrond bestaat, het merk in zijn geheel wordt geweigerd, bijvoorbeeld na een succesvolle oppositie door een oudere (nationale) merkhouder. Een voorbeeld van een dergelijke weigering is de voor de Nederlandse onderneming SNAPPCAR nadelige uitspraak van 20 juni jongstleden.

Merkenvergelijking
Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming tussen merken wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Het gaat het om de totaalindruk die de merken achterlaten, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken in aanmerking worden genomen. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van waren en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en/of de registratie van het jongere merk.

Snapcar versus SNAPPCAR
In bovengenoemde kwestie had de merkhouder van het Franse woordmerk Snapcar bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het EU-woordmerk SNAPPCAR. De Kamer van Beroep van het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) oordeelt in haar uitspraak van 20 juni jongstleden dat er ten aanzien van een aantal van de aangewezen diensten sprake is van soortgelijkheid: beide tekens zijn (ook) ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 35: “bringing together, for others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, including but not limited to vehicles”.

Ten aanzien van de vergelijking tussen Snapcar versus SNAPPCAR bevestigt de Kamer van Beroep het eerdere oordeel van de oppositieafdeling van het EUIPO, namelijk dat de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen. Allereerst stelt de Kamer van Beroep naar vaste rechtspraak dat het feit dat SNAPPCAR in hoofdletters en Snapcar in kleine letters is geschreven niet van belang is. Visueel gezien worden de tekens zeer overeenstemmend geacht; het enige verschil is de extra letter p in het jongere teken. Fonetisch gezien is sprake van identieke tekens doordat de tekens precies hetzelfde worden uitgesproken. Doordat beide tekens geen betekenis hebben voor de relevante (Franse) consument, is de conceptuele vergelijking neutraal.

Door de grote overeenstemming tussen de tekens is het, aldus de Kamer van Beroep, aannemelijk dat het relevante publiek, de Franse consument, de tekens Snapcar en SNAPPCAR met elkaar kan verwarren ten aanzien van de bovengenoemde diensten in klasse 35. Op basis van dit oordeel is SNAPPCAR geweigerd als EUTM voor deze diensten.

Interesse in een EUTM?
Door middel van onderzoek kunt u te weten komen of de kans bestaat dat uw EUTM-aanvraag geweigerd zal worden. Wilt u hierover meer informatie ontvangen of wenst u advies over de door u gewenste merkregistratie(s): neem gerust contact op met onze consultants.

Frouke Hekker
Competence Centre