Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Nieuwe domein extensies (gTLD’s): bereid u nu voor!

De meeste generieke Top-Level Domein (gTLD) extensies (zoals. com, .org en .net) zijn bij een groot publiek bekend.  Vorig jaar heeft  ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) echter besloten dat derden de mogelijkheid moesten krijgen om nieuwe gTLD extensies aan te vragen en te registreren.

Gepersonaliseerde extensiesDe toegestane nieuwe extensies kunnen bestaan uit een merk (zoals  .novagraaf), een generiek woord of begrip (bijvoorbeeld .bank) of een geografische aanduiding (bijvoorbeeld .amsterdam). Daarnaast konden geïnteresseerden zogenaamde geïnternationaliseerde domeinnamen (IDN's) aanvragen,  die niet-Romeinse script bevatten zoals Arabisch, Chinees of Russisch. Elk van deze nieuwe gTLD's en IDN's (gezamenlijk aangeduid als TLD's) zullen worden beheerd door een gTLD- of IDN-register, veelal op dezelfde manier als de .com, .net en .eu extensies op dit moment beheerd worden.  Toch zal de uitbreiding van het aantal TLD's het internet zoals wij dat kennen voorgoed veranderen.

Welke veranderingen kunnen merkhouders verwachten?

Het ICANN heeft ongeveer 2.000 aanvragen voor nieuwe extensies ontvangen in de eerste registratieperiode. Na het verwijderen van doublures, wordt het werkelijke aantal nieuwe TLD's geschat op ongeveer 1.400 en ongeveer 600 hiervan zullen naar verwachting resulteren in een daadwerkelijke TLD registratie. Deze  zullen vervolgens beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde merkhouders, bijvoorbeeld in het geval van een gTLD zoals .shop.

Net als bij bestaande gTLD extensies, zal de mogelijkheid om een domeinnaam met een specifieke extensie te registreren, openstaan voor iedereen. Merkhouders zullen dus waakzaam moeten zijn voor de registratie van domeinnamen die mogelijk inbreuk maken op hun merkrechten en/of voor verwarring bij hun klanten kunnen zorgen.

Wat kan Novagraaf doen om u te helpen?

Hoewel de meningen over de te verwachten gevolgen van de nieuwe TLD's voor merkhouders verdeeld zijn, is de ervaring van Novagraaf uit eerdere TLD lanceringen (zoals recentelijk met .xxx) dat het belangrijk is om op voorhand een strategie te ontwikkelen. Nu het ernaar uitziet dat de eerste TLD-registers deze zomer hun deuren openen, is dit het moment om na te denken over uw aanpak van toekomstige registraties en het aanpassen van uw online merkstrategie ter bescherming van deze potentiële nieuwe bedreigingen.

ICANN heeft een Trademark Clearinghouse (TMCH) opgericht, dat de bescherming van merkrechten tijdens de initiële toewijzing en registratie perioden voor domeinnamen met de nieuwe TLD's moet vergemakkelijken. Alle nieuwe TLD-registers zijn verplicht om de TMCH gegevens te raadplegen om ervoor te zorgen dat een reeks verplichte beschermingsmechanismen worden toegepast op alle nieuwe domeinregistraties in (tenminste) de eerste 90 dagen van de domeinregistratie.

Aangezien het TMCH  waarschijnlijk half maart 2013 zijn deuren opent, wordt het merkhouders aangeraden om nu te beginnen met de voorbereiding van: ten eerste, een beoordeling van de kosten en baten van het gebruik van de nieuwe TMCH-database voor elk merk, en ten tweede, het snel en effectief uploaden van de registratiedata van de geselecteerde merken.

Er wordt verwacht dat er voor het einde van 2013 honderden TLD-registers zullen openen en met het oog daarop moeten merkhouders ook bepalen welke van de nieuwe TLD's relevant kunnen zijn voor hun bedrijf en hun merken. Als dit vastgesteld is, kunnen ze vervolgens een strategie ontwikkelen om de juiste merken te registreren als domeinnaam en  daarnaast aan te geven welke TLD’s gemonitord moeten worden op potentiële inbreuk.

De consultants van Novagraaf kunnen u helpen door:

  1. u te adviseren over het vaststellen van een TLD-registratiestrategie, inclusief een beoordeling van uw portfolio om de belangrijkste merken en TLD’s aan te duiden;
  2. uw belangrijkste merken bij het relevante merkregister te registreren;
  3. uw (belangrijkste) merken bij het TMCH te registreren; en
  4. een voortdurende en innovatieve domeinnaam bewakingsdienst te verstrekken.

Het vaststellen van een passende internet- en merkregistratiestrategie

Dankzij onze kennis van uw bedrijf, uw branche en uw portfolio, kan Novagraaf u helpen bij het ontwikkelen en beoordelen van een lijst met relevante merken en TLD's, en u helpen bij de ontwikkeling van uw domeinregistratie- en monitoringstrategie.

Door het prioriteren van de merken en merknamen die van grote waarde zijn voor uw organisatie, kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat deze waardevolle rechten zijn geregistreerd en beschermd in de relevante gebieden. Wij kunnen vervolgens helpen om te bepalen welke van deze merken geregistreerd moeten worden bij het TMCH. Naar onze mening is de inschrijving bij het TMCH overigens niet altijd de meest kosteneffectieve methode om uw merken op internet te beschermen. Het volgende moet worden overwogen om te kunnen bepalen welke merken wel en niet geregistreerd dienen te worden bij het TMCH:

  • Welke merken worden gebruikt in de voor u belangrijke markten?
  • Welke merken zijn van vitaal belang voor uw aanwezigheid op internet?
  • Welke merken zijn gevoelig voor inbreuk/misbruik in deze markten?
  • Welke merken heeft u laten blokkeren bij de . xxx-registraties, indien van toepassing?

Het registreren van uw merken bij het TMCH

Het TMCH is bedoeld als een database voor geverifieerde merkinformatie. Het is dan ook alleen mogelijk om een merk in te schrijven dat officieel als zodanig geregistreerd is.

Het TMCH maakt een belangrijk onderdeel uit van de inspanningen van ICANN om de kosten voor controle, handhaving  en administratie  voor rechtmatige merkhouders te minimaliseren. Dit gebeurt door het combineren en plaatsen van informatie over merken in een centraal register, in plaats van in elk van de potentieel honderden individuele registers die zullen gaan opereren vanaf de ‘sunrise periode’. (De ‘sunrise periode’ verwijst naar de tijdsperiode die een merkeigenaar krijgt om een aanvraag te doen voor een domeinnaam van zijn merk(en) met een nieuwe TLD). Het TMCH zal worden geëxploiteerd door Deloitte, met technische ondersteuning van IBM.

Het TMCH is op zichzelf geen beschermingsmechanisme, maar het zal functioneren als een centraal platform voor kosteneffectieve deelname aan de individuele TLD ‘sunrise periodes’, en gegevens genereren voor de werking van de ‘Trademark Claims service’ (waarbij een merkeigenaar een melding van het TMCH krijgt van alle potentieel inbreukmakende aanvragen  van een nieuwe TLD in combinatie met zijn merk of merken).

Het TMCH zal naar verwachting medio maart 2013 klaar zijn om de eerste inschrijvingen te doen, als ook de eerste TLD-registers van start gaan. Zodra deze nieuwe registers starten, zijn ze verplicht om een koppeling te maken met het TMCH voor een minimale periode van 30 dagen voor de ‘sunrise periode’, gevolgd door ten minste 60 dagen voor de uitvoering van de ‘Trademark Claims service’.

Met inbegrip van de officiële taksen, zullen de kosten voor de registratie van een merk bij het TMCH met behulp van Novagraaf voor het eerste jaar €295,- per merk zijn. Jaarlijkse vernieuwing van de TMCH inschrijvingen zijn vereist. Indien u besluit om op voorhand  uw merk met behulp van Novagraaf bij het TMCH in te schrijven, dan bieden wij u tot 1 mei 2013 de early bird prijs van €250,-. NB: Er is geen boete voor vroege inschrijving. Het TMCH accepteert vroege registraties, maar de jaarlijkse vergoedingen zullen worden berekend vanaf de eerste dag dat de eerste TLD live gaat.

Domeinnaam bewakingsdienst

Vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn, is inschrijving bij het TMCH misschien niet de beste optie voor een aantal van uw merken. In plaats daarvan zou u ook gebruik kunnen maken van de nieuwe TLD bewakingsdienst van Novagraaf. Deze is speciaal ontwikkeld om in de behoefte te voorzien van merkhouders die ongeoorloofd gebruik van hun merken in domeinnamen willen monitoren. Daarbij wordt u voorzien van een maandelijks verslag van nieuw geregistreerde domeinnamen die matchen aan uw zoekopdracht, met inbegrip van wildcards en karakter substituties (alleen exacte match voor IDN's). Vervolgens kunt u ervoor kiezen om oppositie in te dienen  tegen de registratie  van een inbreukmakend domein bij ICANN. Onze consultants kunnen u hier meer over vertellen en u voorzien van prijsinformatie.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over elk aspect van het TLD proces of de diensten van Novagraaf, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw consultant of onze afdeling Customer Support via het contactformulier rechtsbovenaan deze pagina.

Houd er rekening mee dat alle genoemde kosten (van zowel Novagraaf als derden) slechts schattingen zijn. Novagraaf kan de juistheid ervan niet garanderen. Ook met betrekking tot het momenteel in behandeling zijnde voorstel bij ICANN kan Novagraaf geen juistheid garanderen.