Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Merkwaardering en audits: het belang van immateriële activa

Met het ontstaan van de kenniseconomie is er ook meer behoefte gekomen aan het borgen en meten van de waarde van kennis. Daarom is het niet alleen belangrijk dat er een strategisch merkenbeleid (brand management) wordt geformuleerd, maar dat er tevens de juiste technologische middelen beschikbaar zijn om die kennis te meten (audit), te waarderen en te evalueren.

De waarde van een organisatie bepalen

Om dit inzicht te verkrijgen, is het essentieel om periodiek een audit en/of waardering uit te voeren. Voor het bepalen van de waarde van uw organisatie is het namelijk niet voldoende om alleen uit te gaan van de direct meetbare materiële en vaste activa. De waarde van een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de immateriële activa, waaronder goodwill. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waardering van uw merken, producten, handelsnamen of opbrengsten van uw licentieprogramma. En juist die waarde is bij overnames, fusies en joint ventures van eminent belang.

Evaluatie eigen inspanningen

Een audit of waardering is overigens niet alleen bedoeld om de waarde van de immateriële activa vast te stellen. Het uitvoeren van een audit is ook een belangrijke vorm van evaluatie van de eigen inspanningen. Investeringen in Intellectueel Eigendom moeten vanzelfsprekend renderen en die inspanningen moeten dan ook worden gemeten. Novagraaf werkt met een gestructureerde audit-methodiek waarin aandacht is voor de identificatie van:

  • Alle onderdelen van Intellectueel Eigendom binnen de organisatie (waaronder ideeën, patenten, merken, auteursrecht etcetera);
  • De mate waarin u inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van iemand anders;
  • Het eigenaarschap van het Intellectueel Eigendom;
  • Eventuele gebreken die bescherming van het Intellectueel Eigendom beperken;
  • Intellectueel Eigendom dat niet is vastgelegd of juist overmatig is beschermd.

Maar er zijn meer redenen om een audit uit te voeren. Denk aan:

  • De koop en/of verkoop van (losse) bedrijfsonderdelen (due diligence);
  • Het opzetten van een licentieprogramma;
  • Een substantiële wijziging in de wetgeving (IFRS en SOX);
  • Een beursgang;
  • De wens tot centralisering van uw assets.

Meer weten over merkwaardering en audits?

Het uitvoeren van een audit of waardering levert inzicht en zal een belangrijk onderdeel moeten zijn van uw bedrijfsstrategie. Novagraaf heeft de kennis en expertise om u op alle vlakken te faciliteren. Neem contact op met één van onze consultants over de strategische waarde van een audit.