Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Merkbewaking: voorkomen van inbreuk en misbruik

Registratie alleen is vaak niet voldoende. Naast het registeren van uw merk is het belangrijk dat het merk ook wordt bewaakt. U zult uw merk(en) actief moeten volgen en controleren. Hiermee voorkomt u dat anderen inbreuk maken op, of misbruik maken van uw merken. Het registreren van een merk is een goede eerste stap om uw Intellectueel Eigendom te beschermen. Merkbewaking is daarnaast een bruikbaar instrument om inbreuk en misbruik van uw merk tijdig te signaleren.

Tijdig signaleren voor oppositie

Het tijdig signaleren van inbreuk of misbruik is essentieel. De wet schrijft namelijk voor dat er binnen bepaalde tijdslijnen bezwaar (oppositie) moet worden gemaakt tegen een inschrijving die conflicteert met uw merk. Het bewaken van een merk is geen eenmalige actie, maar vereist een proactief merkenbeheer. Merkbewaking van Novagraaf maakt het mogelijk om alle nieuwe inschrijvingen in de nationale en internationale merkenregisters te vergelijken met uw merk.

Onderzoek door Novagraaf

Het geavanceerde systeem van Novagraaf verifieert gelijke of soortgelijke merken (namen en logo’s) in die landen waar u zelf ook merkrechten heeft. Op basis van de resultaten van deze analyse ontvangt u van ons een bericht waarin wordt aangegeven welk merk sterk lijkt op of gelijk is aan uw merk. Indien u in een bepaald gebied beschikt over oudere merkrechten, dan heeft u in veel landen het recht om bij het desbetreffende merkenregister bezwaar te maken tegen de inschrijving van het in uw ogen conflicterende merk. Is uw bezwaar terecht, dan zal het conflicterende, jongere merk niet in het merkenregister worden ingeschreven.

Meer weten over merkbewaking?

Wilt u meer weten over wat merkbewaking voor u kan betekenen? Wij laten u graag enkele praktische voorbeelden en instrumenten zien. Neem dus gerust eens contact op met Novagraaf. Dit kan via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina.

Als u vooral actief bent in eigen land en u wilt meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ook hier klikken voor meer informatie. Bent u met uw organisatie vooral actief in het buitenland, dan klikt u hier.