Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Merkontwikkeling: de creatie van een merk

Met de ontwikkeling van een merk bedoelen wij de creatie van het merk. Er is bijvoorbeeld een idee, product of dienst en alleen de merknaam moet nog worden bedacht.

Het is belangrijk dat u voldoende aandacht besteedt aan het ontwikkelen van uw merken. Uw merk staat immers voor de identiteit van uw product en/of dienst en is mede bepalend voor de positionering op de markt. Merken staan voor herkenning, selectie en associatie. Een sterk merk geeft een organisatie, product of dienst een onderscheidende en unieke positie in de markt.

Meer informatie over het creeren van een merk

Ontwikkeling van een goed merk is essentieel. Met het juiste merk creëert u (meer)waarde voor uw onderneming. Het is echter ook een complex proces. U zult de markt moeten analyseren en nagaan welke merken uw doelgroepen aanspreken en welke merken uw concurrenten gebruiken. U wilt inzicht hebben in hoe uw doelgroep het merk zou beleven en ervaren. U wilt authentiek zijn, anders. U wilt een sterk merk, met een pakkende naam en een sterk logo, maar bovenal wilt u een effectief merk ontwikkelen dat uw doelgroep aanspreekt.

Het ontwikkelen van een merk is derhalve een tijdrovend proces, maar vooral ook een creatief proces. Iets dat door een designbureau terecht zeer serieus wordt genomen. Zij zorgen uiteraard voor de creatieve input, maar beschikken niet altijd over de juiste instrumenten om te bepalen wat de merkenrechtelijke mogelijkheden zijn. Er zijn legio voorbeelden van A-merken die bij de kostbare ontwikkeling van een nieuw merk er (te laat) achter komen dat het merk in de sector al bestaat. Of dat het merk in bepaalde landen associaties oproept die niet wenselijk zijn. De Mitsubishi Pajero, wat Spaans is voor zielig figuur, was logischerwijs onder die naam niet heel succesvol in Spanje. Kortom, bij merkontwikkeling is het belangrijk om in het voortraject advies in te winnen over de juridische implicaties.

Merkenrechtelijke bescherming

Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuw merk. Het is daarom belangrijk dat al in een vroeg stadium van merkontwikkeling stil wordt gestaan bij de vraag of het ontwikkelde merk, de creatie of het ontwerp wel merkenrechtelijk kan worden beschermd.

In principe kan bijna alles als merk worden beschermd. Dat ‘alles’ laat zich vertalen in onder meer: woorden (in speciale schrijfwijzen), tekeningen, letters, cijfers, vormen, opmaak van verpakkingen, kleuren en geslachtsnamen. Deze bescherming kan individueel (gekoppeld aan een persoon of onderneming) of collectief (als keurmerk voor verschillende partijen) worden aangevraagd en verleend. Deze verschillende tekens moeten echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders kan een merkaanvraag worden geweigerd.

Redenen voor weigering merkaanvraag

Een merk kan om verschillende redenen worden geweigerd. Het merk is bijvoorbeeld niet onderscheidend genoeg. Of het merk is te eenvoudig of misschien zelfs te complex. Een merk kan ook worden geweigerd als het in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Ook misleidende tekens worden niet geaccepteerd. Geografische namen worden in bepaalde gevallen geweigerd, evenals vlaggen of staatsemblemen. Deze beperkingen onderstrepen nog eens dat een solide juridisch advies in een vroeg stadium van merkontwikkeling teleurstelling kan voorkomen en kosten kan besparen.

Meer weten over merkontwikkeling?

Novagraaf adviseert u graag over de juridische mogelijkheden op het gebied van merkontwikkeling. Lees meer over de diensten van Novagraaf. Heeft u een specifieke vraag over uw merken, neem dan contact op met Novagraaf via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina.