Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Registratie van merken: noodzakelijk voor merkbescherming

De registratie van uw merk(en) is noodzakelijk voor merkbescherming. Met een dergelijke registratie verkrijgt u namelijk het exclusieve recht om het merk te gebruiken. Het registeren van uw merk is tevens een eerste belangrijke stap naar volledige merkbescherming. Het geeft u belangrijke handvatten om op te treden tegen derden die dit merk of een overeenstemmend merk/teken willen gebruiken. Kortom, het vastleggen van uw merk geeft u een unieke positie in de markt én een optimale merkbescherming.

Goed nadenken over registratie

Om de registreerbaarheid van uw merk te vergroten, is het aan te raden vooraf een merkonderzoek uit te (laten) voeren. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het merk al bestaat en of u uw merk ongestoord kunt gebruiken. Bij de registratie van het merk is het ook belangrijk dat u goed nadenkt voor welke gebieden u merkbescherming wenst. Het is in elk geval van belang om in alle landen waar u produceert en/of producten en diensten aanbiedt, uw Intellectueel Eigendom (waaronder uw merk) te registreren.

Bij merkregistratie is het tevens belangrijk om goed na te denken over de wijze van registratie. Immers, alleen voor datgene wat ingeschreven is, kan bescherming worden ingeroepen. De registratie bepaalt hiermee de beschermingsomvang van het merk. Het is niet alleen voldoende om vast te leggen voor welke landen u een merkregistratie wilt, maar ook dient u na te denken voor welke producten of diensten u uw merk (mogelijk) gaat gebruiken.

Het belang van een goede classificatie

Elk type product of dienst dient in zogenaamde klassen te worden vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 voor producten en 11 voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.

Een merk biedt bescherming tegen identieke of overeenstemmende tekens die gebruikt worden voor soortgelijke producten of diensten. Hierdoor kunnen identieke merken in sommige gevallen wél naast elkaar bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is het merk Dove. Enerzijds bekend als product van Unilever op het gebied van persoonlijke verzorging (klasse 1 en 3) en anderzijds Dove als merk van Mars (klasse 30 en 31).

Het kiezen van de juiste klassen(omschrijving) lijkt eenvoudig, maar is ook foutgevoelig. De praktijk laat zien dat steeds meer particulieren en organisaties zelfstandig een merkenregistratie doen, maar ook dat er steeds meer fouten worden gemaakt (meer dan 20%). Het mag duidelijk zijn dat het registeren van een merk in een onjuiste klasse catastrofale gevolgen kan hebben. Men is ervan overtuigd de juiste bescherming te genieten, maar feitelijk is er sprake van schijnzekerheid. Een schijnzekerheid die wij bij Novagraaf graag voor u uitsluiten.

Merkbescherming

Met een merkonderzoek als kompas, een duidelijke omschrijving van uw afzetgebied en de juiste classificatie, heeft u een belangrijke basis gelegd voor uw merkregistratie. Een merk ontstaat uiteraard pas door een formele inschrijving van het merk. Als een merk niet is ingeschreven, is het merk niet beschermd. Het mag duidelijk zijn dat als u uw merk niet tijdig registreert, anderen uw merk kunnen gebruiken en zelfs kunnen vastleggen, met al uw verloren moeite, tijd en geld van dien.

Meer weten over de registratie van merken en merkbescherming?

Heeft u vragen over het registeren en beschermen van uw merk, neem dan eens contact op met één van onze consultants. Dit kan via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina. Wilt u meer lezen over het beschermen van merken, dan is het overzicht van onze diensten een goed begin.

Als u vooral actief bent in eigen land en u wilt meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ook hier klikken voor meer informatie. Bent u met uw organisatie vooral actief in het buitenland, dan klikt u hier.