Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Wat is de definitie van een merk?

Merken. We zien ze overal. Maar wat is nu eigenlijk de definitie van een merk? Theoretisch gezien is een merk ‘ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten’. Een merk heeft evenwel verschillende functies. Het zorgt vooral voor erkenning, herkenning en onderscheidend vermogen voor de consument.

Voorbeelden van merken

De definitie van een merk, zoals hierboven beschreven, is heel ruim. In de dagelijkse praktijk bestaan er verschillende typen merken, zoals:

  • Woordmerken
  • Beeldmerken
  • Vormmerken
  • Klankmerken
  • Kleurmerken

Als voorbeeld van woordmerken valt te denken aan IKEA of Mercedes, een beeldmerk is bijvoorbeeld de appel van Apple. Ook de vormgeving kan een merk zijn, zoals de fles van Coca Cola. Maar er is veel meer. Zo kunnen kleuren de functie van een merk vervullen (geel van Zwitsal), letters of afkortingen (BMW), cijfers (X5), familienamen (Louis Vuitton) en zelfs geuren en klanken kunnen een merk zijn.

Maar wat kan nu eigenlijk wel of geen merk zijn?

Wat kan een merk zijn?

Een merk is voor de consument een herkenningsteken en merken mogen bij deze consument niet leiden tot verwarring. De definitie van een merk gaat dus feitelijk veel verder. Een merk moet namelijk voldoende onderscheidend vermogen hebben. Bij de vaststelling of iets onderscheidend vermogen heeft, dient met een aantal elementen rekening te worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eigenschappen van het merk. Het merk Apple is niet onderscheidend voor appels, maar wel voor een producent van computers en draagbare media.

In het merkenrecht wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen een individueel merk en een zogenaamd collectief merk. Een individueel merk is een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen (bijvoorbeeld AH of KLM). Een collectief merk is een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten onderscheidt. De houder van een collectief merk gebruikt het merk zelf niet, maar houdt toezicht op het gebruik van het merk door anderen die aan bepaalde criteria moeten voldoen om het te mogen voeren. Deze criteria moeten zijn vastgelegd in een 'reglement op het gebruik en het toezicht van het merk' dat bij het depot moet worden ingediend. Collectieve merken geven de consument een bepaalde garantie voor wat betreft de aard en de kwaliteit van de producten of diensten waarvoor zij worden gebruikt. Bij een collectief merk kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het Woolmark of KEMA-KEUR.

Wat kan geen merk zijn?

Niet alle zogenaamde tekens of symbolen kunnen een merk zijn. In de wet is geregeld dat bepaalde merken kunnen worden geweigerd. Het merk of de vorm van het product mist bijvoorbeeld onderscheid vermogen. Ook merken die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde kunnen niet als merk worden vastgelegd. Denk hierbij aan merken die aanstootgevend zijn, racistisch of godslasterend. Ook wapens, vlaggen en andere staatsemblemen kunnen niet worden geregistreerd als merk. Ten slotte zijn ook merken die het publiek misleiden niet toegestaan. Een etiket van een wijnfles dat de naam ‘Beaujolais’ bevat kan bijvoorbeeld niet worden vastgelegd voor wijnen die niet in de Bourgogne zijn geproduceerd.

Belang onderscheidend vermogen

In het merkenrecht staat onderscheidend vermogen van het merk dus centraal. Het product of de dienst moet te onderscheiden zijn van soortgelijke producten of diensten van de concurrent. Merken en merknamen mogen dus niet verwarrend zijn. Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe sterker uw merk zal zijn. En hoe sterker het merk, hoe beter uw mogelijkheden zijn om op te treden tegen merkinbreuk.

Meer weten over merken?

Voor een overzicht van de diensten van Novagraaf op het gebied van merken klikt u hier. Heeft u een specifieke vraag over merken, neem dan direct contact op met Novagraaf via het contactformulier rechts bovenaan de pagina.