Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Het aanvragen van een octrooi dient uiterst secuur te gebeuren

Het verkrijgen van een octrooi/patent dient uiterst zorgvuldig te gebeuren. U zult duidelijkheid moeten hebben over de reikwijdte (welke landen?) van uw octrooi en over de voorwaarden die aan de octrooiverlening worden gesteld. Als u zekerheid heeft over deze mogelijkheden, dan bestaat het proces van de vastlegging van uw octrooi uit enkele cruciale stappen.

Opstellen van een octrooiaanvraag

De eerste stap bestaat uit het opstellen van een correcte beschrijving van de uitvinding voor de patentaanvraag en het eventueel bijsluiten van beelden of illustraties (drafting). Dit lijkt een relatief eenvoudig proces, maar u zult zeer zorgvuldig en duidelijk moeten omschrijven wat uw uitvinding is en wat u ermee kunt doen. De tekst van de octrooiaanvraag dient dus te worden opgesteld volgens een vastomlijnd plan. De tekst moet aandacht besteden aan verschillende elementen, zoals: een beschrijving van de huidige stand van de technologie, een beschrijving van de vinding, een nauwkeurig beschreven uitvoeringsprotocol samen met eventuele experimentele resultaten, een samenvatting van de technische inhoud van de vinding, eventueel aangevuld met tekeningen. Ook de zogenaamde conclusies zijn hierbij belangrijk. Conclusies (of claims) formuleren de verlangde exclusieve rechten van het octrooi. De conclusies definiëren de beschermingsomvang, terwijl de beschrijving (en de eventueel bijgevoegde tekeningen) bedoeld zijn om de conclusies te ondersteunen en te helpen uitleggen.

Aandacht voor de beschrijving is essentieel en een uiterst secuur werk. Immers, als uw aanvraag wordt goedgekeurd heeft u bescherming voor uw uitvinding, maar alleen voor die zaken die u hebt omschreven. Kortom, een goede beschrijving en illustratie zijn essentieel. Als u elementaire zaken mist dan kan uw aanvraag ongeldig worden verklaard. Het is dan ook zeker aan te raden een specialist in te schakelen die op basis van zijn/haar ervaring kan ondersteunen bij het opstellen van de beschrijving.

Novagraaf helpt u desgewenst bij het opstellen van de juiste beschrijving. Na een gezamenlijke verificatie zal uw aanvraag worden ingediend bij de desbetreffende instantie. Vervolgens wordt uw aanvraag nader onderzocht en zal men niet schromen vragen te stellen indien dat nodig wordt geacht. Als u uiteindelijk voldoet aan alle eisen, dan zal het octrooi/patent kunnen worden verleend. Met het octrooi krijgt u als houder een tijdelijk (veelal 20 jaar) exclusief recht om anderen te verbieden uw product te exploiteren in het land waar uw octrooi geldig is.

Indienen van een octrooiaanvraag

De aanvraagdatum van een eerste patentaanvraag is van groot belang. Een uitvinding is immers alleen nieuw wanneer zij op datum van indiening van de patentaanvraag niet tot de zogenaamde stand van de techniek behoort. Dit betekent dat de uitvinding vóór de datum van indiening nergens ter wereld openbaar gemaakt mag zijn; de uitvinder mag dus nog niet over zijn uitvinding bericht hebben in een publicatie, of op een lezing tijdens een congres voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Deze datum dient eveneens als vertrekpunt voor de berekening van het eventuele voorrangsrecht voor voortzetting van een octrooi in het buitenland. Ook speelt de datum een belangrijke rol bij de beschermingsduur van 20 jaar. Immers, die periode gaat in op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Meer weten over het verleningsproces?

Neem vooral eens contact met ons op als u meer wilt weten over het verkrijgen van een octrooi, of als u meer wilt weten over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een octrooi. De consultant zal in nauwe samenwerking met u een plan van aanpak opstellen en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en betaling van mogelijk vereiste taksen. U kunt contact opnemen via het formulier rechts bovenaan deze pagina.