Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Octrooi-onderzoek geeft inzicht in verleningsmogelijkheden

Hoewel het uitvoeren van een onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van een octrooiaanvraag zeker niet verplicht is, is het wel raadzaam om een dergelijk onderzoek uit te voeren. U zult immers veel tijd en (financiële) middelen investeren om tot een octrooiverlening te komen. Alleen daarom al is het belangrijk dat u vooraf en tijdig inzicht krijgt in de mogelijkheden voor octrooiverlening van uw vinding.

Risico’s op weigering

Een uitvinding kan in principe worden beschermd door een octrooi mits voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden. Onze praktijk leert dat de resultaten van een onderzoek belangrijke inzichten geven in de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet uw uitvinding hier niet aan, dan zal de octrooiaanvraag niet worden verleend. De kosten die u hiervoor heeft gemaakt zullen door de officiële instanties bovendien niet worden geretourneerd. En dat zou toch zonde zijn.

Extra veiligheid

Met een octrooi-onderzoek kunnen wij over het algemeen de belangrijkste risico’s identificeren. Bovendien kan een strategie worden bepaald die uw kansen op het verkrijgen van een octrooi/patent vergroot. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in bepaling van de technologische stand van zaken en mogelijke inbreuken (evaluaties). Het onderzoek geeft u ook inzicht in het speelveld binnen uw sector (competitive playing field) en identificeert onder meer identieke en/of soortgelijke patenten. Hiermee verkrijgt u direct inzicht in de mogelijke octrooiverlening van uw uitvinding. Met de resultaten van het onderzoek kunt u bovendien de uitkomsten gebruiken ter verbetering van uw productbeschrijving of het perfectioneren van de uitvinding. U krijgt inzicht in elementen waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht. Bovendien biedt het onderzoek aanknopingspunten voor de noodzakelijke procedures bij de officiële instanties, zoals het EOB (Europees Octrooi Bureau) of de USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Vrijheid van handelen

Een octrooi geeft niet noodzakelijkerwijs het recht aan de houder om zijn uitvinding te exploiteren. In de praktijk kan het voorkomen dat uw vinding een bestaande technologie gebruikt of hier sterk op leunt, of een geoptimaliseerde uitvoering is van een octrooi/patent van een derde. Het kan namelijk gebeuren dat uw octrooi sterk lijkt op een octrooi van een derde. De wederzijdse vrijheid van handelen kan eventueel hiermee beperkt worden. Met een octrooi-onderzoek wordt de mate van vrijheid inzichtelijk gemaakt en worden potentiële conflicten en/of inbreuk tijdig gesignaleerd. Met behulp van het octrooi-onderzoek van Novagraaf kunt u op een relatief voordelige wijze octrooien van anderen signaleren. Signalen die de mogelijke commerciële exploitatie van uw vinding zouden kunnen hinderen.

Meer weten over octrooi-onderzoeken?

Goede keuzes worden pas gemaakt als er optimaal inzicht is. Met de octrooi-onderzoeken van Novagraaf verkrijgt u optimaal inzicht in de (on-)mogelijkheden van uw aanvraag. Ook voor vragen over octrooiaanvragen of voortzetting van uw octrooien in het buitenland kunt u terecht bij Novagraaf. U kunt contact opnemen via het formulier rechts bovenaan deze pagina.