Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Een uitvinding moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn

Ten aanzien van het vastleggen van octrooien/patenten maakt de wetgeving een duidelijk onderscheid tussen de ‘creatie’ en een ‘uitvinding’. Volgens de wetgeving komen alleen technische uitvindingen in aanmerking voor bescherming door middel van een octrooi. Hieraan worden uiteraard voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarden die de wet aan een uitvinding stelt, zijn dat de uitvinding nieuw, inventief, en industrieel toepasbaar moet zijn. Het gaat hier om zuiver objectieve criteria die geen rekening houden met de inspanningen van de uitvinder of met de technische vooruitgang die de uitvinding met zich meebrengt. De wet biedt iemand die bij toeval een uitvinding doet en iemand die een resultaat behaalt door ingewikkeld en methodisch onderzoek, dezelfde bescherming.

Wat is eigenlijk een uitvinding?

In Europa is het begrip uitvinding nog niet optimaal ingeburgerd. In de wetgeving staat simpelweg dat bepaalde elementen niet als uitvindingen worden beschouwd. Deze worden dan ook uitgesloten en komen niet in aanmerking voor octrooiverlening. Binnen die context kun je vaststellen dat voorwerpen die niet technisch van aard zijn, geen uitvindingen zijn, zoals bijvoorbeeld: esthetische creaties, wetenschappelijke theorieën, ontdekkingen, wiskundige methodes of presentatie van gegevens. Daarop kunnen soms wel andere beschermingsvormen bruikbaar zijn, zoals het auteursrecht, het tekeningen- of modellenrecht of het merkenrecht. Softwareprogramma’s, procedés en recepten kunnen wel uitvindingen zijn, mits ze een technische uitkomst en effect bevatten.

Een idee komt ook niet in aanmerking voor octrooibescherming. Concrete realisaties van ideeën kunnen echter wel in aanmerking komen voor een octrooi/patent. Immers, deze ideeën hebben een technische en tastbare uitkomst. Een octrooi kan ook weer worden ingetrokken. Dit kan bijvoorbeeld als een deskundige op het specifieke vakgebied met behulp van de beschrijving niet in staat is om het product te begrijpen en/of te gebruiken (person of ordinary skill in the art).

Nieuwheidseis (novelty requirement)

Een uitvinding is alleen nieuw als deze niet bestaat voor de aanvraagdatum. Om te voorkomen dat uw eigen uitvinding eerder op de markt is dan u uw aanvraag heeft gedaan, mag uw uitvinding op geen enkele wijze en niet eerder op de (inter-)nationale markt zijn geïntroduceerd. Bovendien mag deze niet zijn beschreven op internet, mag de karakteristiek niet zijn vastgelegd in een octrooi met oudere rechten of door iemand anders zijn aangevraagd (inclusief uzelf). Hoewel het zeer verleidelijk zal zijn om uw idee met de buitenwereld te delen, staat voortijdige openbaarmaking een kansrijke octrooiaanvraag in de weg. Met andere woorden, een eerdere introductie zal de nieuwheidseis geweld aandoen waardoor de mogelijkheid om uw uitvinding te patenteren zal minimaliseren. Kortom, het is onverstandig om in het kader van de commerciële exploitatie van uw product de uitvinding met derden te communiceren.

Inventiviteit (inventive step requirement)

Om een Europees octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding beschikken over een zogenaamde inventive step requirement. Dit wil zeggen dat de uitvinding voor een specialist in een specifiek vakgebied niet voor de hand liggend moet zijn en geen logisch voortvloeisel mag zijn van de stand van de techniek. In andere woorden, de uitvinding moet vernieuwend en inventief zijn voor specialisten die werkzaam zijn in die specifieke sector. De uitvinding mag feitelijk dus niet op een logische wijze voortvloeien uit de stand van de techniek (voor de hand liggende verdere verbetering van het bestaande).

Meer weten over de voorwaarden voor een octrooiverlening?

Als u niet overtuigd bent dat uw vinding voldoet aan de voorwaarden en eisen, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Novagraaf. Wij hebben specialisten in dienst die een onderzoek kunnen uitvoeren voordat u besluit uw aanvraag in te dienen. Hiermee verkrijgt u een optimaal inzicht in de nieuwheid en patenteerbaarheid van uw uitvinding. U kunt contact opnemen via het formulier rechts bovenaan deze pagina.