Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Tekeningen- en modellenrecht: mogelijkheden voor registratie

Om de vormgeving van uw product optimaal te beschermen, is het aan te raden om dit als model te laten registeren. Registratie is mogelijk voor het land of de landen waarin u uw product (uiteindelijk) op de markt wilt brengen. Het tekeningen- en modellenrecht vormt hierbij een belangrijk handvat.

Voordelen registratie

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt het uiterlijk van een product of een deel hiervan. Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming zijn nieuwheid en het eigen karakter. Als u de vormgeving van uw product als model heeft laten registreren, kunt u derden onder meer verbieden hetzelfde of een sterk gelijkend model te vervaardigen, aan te bieden of in de handel te brengen. Het tekeningen- en modellenrecht van de EU kent ook bescherming voor het niet-ingeschreven model. Hieraan is echter alleen het recht verbonden om opzettelijke namaak te beletten.

De vereiste opzet (ontlening) valt in de praktijk vaak moeilijk te bewijzen. De bescherming van een niet-ingeschreven model is dan ook minder makkelijk te handhaven dan de bescherming van een geregistreerd model. Naast het verschil in beschermingsomvang, is ook vanwege de duur van de bescherming registratie aan te raden. Een geregistreerd EU-model geniet 25 jaar bescherming tegenover 3 jaar voor een niet-ingeschreven model.

Het is verder verstandig om over te gaan tot registratie, voordat u het product wilt exploiteren of op de markt wilt brengen. In veel landen kunnen modelrechten alleen worden verkregen als het model nergens ter wereld aan het publiek ter beschikking is gesteld. Stem het naar buiten treden met een model dus altijd goed af met de te nemen stappen voor bescherming.

Mogelijkheden voor inschrijving

De aanvraag om een model te registeren, zal ingediend moeten worden in het land of in de landen waarin u bescherming zoekt. Voor u als ontwerper bestaan er in de praktijk verschillende mogelijkheden.

Nationale inschrijving

Van oorsprong is het tekeningen- en modellenrecht een nationale aangelegenheid. Dit houdt in dat een aanvraag per land ingediend moet worden en de nationale regelgeving van toepassing is. Dit betekent ook dat de beschermingsduur van land tot land kan verschillen. Met een registratie krijgt u het exclusieve recht voor het specifieke land.

Europese inschrijving

Door middel van één aanvraag bij het Europese merken- en modellenbureau OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market) in Spanje verkrijgt u rechten voor alle 27 landen van de EU. Op het EU-model is aparte wetgeving van toepassing die gelijk is voor alle EU-landen. Een geregistreerd EU-model biedt maximaal 25 jaar bescherming.

Internationale inschrijving

Als u internationale ambities heeft of de wereldmarkt als uw speelveld ziet, dan kunt u kiezen voor het internationale model. Het internationale model is gebaseerd op het Verdrag van Den Haag. Bij dit verdrag zijn ruim 50 landen aangesloten. Door middel van één aanvraag bij de Wereldorganisatie voor het Intellectuele Eigendom (WIPO) in Zwitserland kunt u bescherming verkrijgen in de aangesloten landen. Aangezien u als het ware een bundel nationale rechten verkrijgt, is de nationale wetgeving van de aangewezen landen van toepassing. De beschermingsduur kan dus verschillen.

Meer weten over tekeningen- en modellenrecht?

Op grond van het tekeningen- en modellenrecht kunt u in elk geval optreden bij inbreuk. Hiervan is sprake wanneer het model van een derde in de ogen van het publiek niet te onderscheiden is van uw model. Heeft u vragen over de inschrijving van uw model, modelbescherming of bent u van mening dat er inbreuk wordt gemaakt, neem dan gerust contact op met Novagraaf. Wij zetten u graag op het juiste spoor en laten u graag wat voorbeelden zien uit onze dagelijkse praktijk. Contact opnemen kan via het contactformulier rechtsbovenaan deze pagina.