Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Privacy- en cookiebeleid Novagraaf

Novagraaf vindt uw privacy belangrijk, daarom informeren wij u graag over hoe wij bij Novagraaf omgaan met persoonsgegevens en cookies.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten die worden gedownload naar uw computer of mobiele apparaat zodra u een website bezoekt. Cookies worden bij ieder volgend bezoek teruggestuurd naar de website waar ze vandaan kwamen, of naar een andere website die deze cookies herkent. Cookies zijn handig, omdat een website daardoor het apparaat van de gebruiker kan herkennen.

Novagraaf maakt gebruik van zowel functionele cookies als analytische cookies. Het cookiegebruik is conform de cookieregeling zoals vastgelegd in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2015). Hierbij geven wij u meer informatie over het cookiegebruik.

Functionele cookies

Novagraaf gebruikt cookies om het land van waaruit een sitebezoeker opereert vast te leggen. Deze zijn nodig omdat Novagraaf enerzijds de bezoeker in de juiste taal wil benaderen (Nederlands, Engels of Frans) en anderzijds om het e-mailadres en telefoonnummers in de contactformulieren juist te kunnen presenteren. Voor het gebruik van dergelijke cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. U heeft hier als bezoeker geen hinder van en het heeft geen implicaties voor uw privacy.

Analytische cookies

Voor analytische doeleinden maakt Novagraaf gebruik van Google Analytics. Een vijftal cookies zijn noodzakelijk voor het rapporteren van websitegebruik aan Google Analytics. Het gaat hierbij om cookies met namen die beginnen met : __utm.

Meer informatie over deze cookies is te vinden op deze website.

Novagraaf maakt gebruik van analytische cookies om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt. Deze informatie is voor ons belangrijk omdat we hiermee de kwaliteit van de website kunnen blijven verbeteren.

Voor het gebruik van analytische cookies hoeft slechts toestemming te worden gevraagd indien dit gebruik meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker. Omdat Novagraaf de handleiding van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft toegepast, zijn er geen nadelige privacy-gevolgen voor u als gebruiker en is uw toestemming voor dit gebruik wettelijk niet noodzakelijk.

Verwijderen van cookies

Zoals hierboven is omschreven heeft het cookiegebruik van Novagraaf niet of nauwelijks gevolgen voor uw privacy. Als u desalniettemin bestaande cookies van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u dit doen via de browseropties van de door u gebruikte browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox of Chrome). Als u wilt voorkomen dat er in het vervolg weer cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browserinstellingen hierop aanpassen.

Als u uw browserinstellingen of -opties bekijkt, kunt u de cookies van Novagraaf herkennen aan de naam “.novagraaf”. Het verwijderen van cookies kan consequenties hebben voor het gebruik en de prestaties van onze website. 

Verwerking persoonsgegevens

Novagraaf verwerkt persoonsgegevens in de volgende gevallen en voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer wij een overeenkomst met u hebben gesloten, ter uitvoering van de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan dat Novagraaf uw gegevens zal invoeren in back-office systemen en bijvoorbeeld zal gebruiken om een merkregistratie namens u te kunnen verrichten of om namens u te kunnen onderhandelen met een wederpartij;
  • Wanneer u een vraag stelt via onze website, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden;
  • Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (Ezine), zodat we u de nieuwsbrief tweewekelijks kunnen toezenden;
  • Indien u reageert op een vacature of een open sollicitatie stuurt, zodat wij u in het kader hiervan kunnen benaderen en ter uitvoering van de eventuele sollicitatieprocedure;
  • Wanneer u zich aanmeldt voor een seminar of evenement, zodat u over het seminar/ evenement geïnformeerd kunt worden (zowel voor- als achteraf);
  • Om u uit te nodigen voor klanttevredenheidsonderzoeken, ter verbetering van onze dienstverlening;
  • In het geval u een klacht heeft ingediend, ter behandeling van uw klacht;
  • Ten behoeve van andere dan de hierboven genoemde marketingactiviteiten (mits u heeft aangegeven dat wij u hiervoor mogen benaderen) en ten behoeve van acquisitiedoeleinden.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij daar een dringende noodzaak toe bestaat of indien dit verplicht is op grond van de wet.

Contact

U kunt ons te allen tijde verzoeken de van u door Novagraaf opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of te verwijderen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor het formulier rechtsboven aan deze pagina.

Aanpassen beleid

Novagraaf behoudt zich het recht voor om het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze webpagina. De laatste versie dateert van: 31 maart 2015.