Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

FC Barcelona neemt het op tegen fcbarcelona.soccer

10-11-2017

De roemruchte Catalaanse voetbalclub FC Barcelona, die in 1899 werd opgericht, heeft problemen met de domeinnaamhouder van fcbarcelona.soccer. De advocaat van de voetbalclub stuurde de domeinnaamhouder een sommatie en wilde de zaak minnelijk regelen door overdracht van de domeinnaam aan FC Barcelona. Dit lukte echter niet, waarna de club zijn toevlucht nam tot een domeinnaamprocedure bij de World Intellectual Property Organisation.

FC Barcelona heeft meerdere merkregistraties, waaronder een internationale registratie uit 2005.

Hoog bedrag
Er was in april 2016 correspondentie tussen beide partijen waarin de houder van fcbarcelona.soccer meedeelde dat hij een domeinnaamhandelaar was en dat hij een vergoeding wilde van tussen de € 345.000 en € 390.000 voor overdracht van de domeinnaam. Hij zei dat hij al een aanbod had van € 165.000 maar wilde duidelijk meer. Na het zenden van diverse e-mails kreeg de advocaat van FC Barcelona bericht dat de domeinnaamhouder een nieuw bod wilde dat recht deed aan de grootte van de club - met een omzet van € 2,72 miljard en een winst van € 565 miljoen.

Procedure WIPO
FC Barcelona ging hier niet op in en startte een domeinnaamprocedure voor het WIPO. Bij dergelijke procedures moet voldaan worden aan de volgende vereisten:

  1. De domeinnaam waartegen de merkhouder wenst op te treden is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met het merk;
  2. de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
  3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

De wederpartij diende geen officieel verweer in, maar volstond met het zenden van twee e-mails waarin hij aangaf dat hij de domeinnaam fcbarcelona.soccer te goeder trouw had geregistreerd en dat hij geen persoonlijk voordeel uit de verkoop wilde halen, slechts een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Oordeel
Voor de geschillenbeslechter was de zaak duidelijk. De merknaam FC Barcelona en de domeinnaam zijn identiek. De wederpartij had geen recht op en legitiem belang bij de domeinnaam, integendeel zelfs. Uit de correspondentie blijkt duidelijk dat de wederpartij er voornamelijk op uit was om het betwiste domein tegen een hoge prijs aan FC Barcelona te verkopen. Een duidelijk geval van cybersquatting, waarbij geprofiteerd wordt van de naamsbekendheid van een merk van een ander. Het registreren van de domeinnaam fcbarcelona.soccer was dan ook te kwader trouw.

Hieruit volgt dat de domeinnaam fcbarcelona.soccer aan FC Barcelona moet worden overgedragen.

Door zelf de voor u van belang zijnde domeinnamen te registeren, kunt u dit soort procedures voorkomen. Om zicht te houden op de registratie door derden van domeinnamen die met uw merk overeenstemmen, biedt Novagraaf een specifieke tool aan: NovaTrack, speciaal ontwikkeld om domeinnamen die inbreuk maken te traceren.

Theo Visser
Consultant en Partner