Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

De gevolgen van Brexit voor uw Europese IE-rechten

28-06-2016

Nu het er naar uitziet dat Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten, zullen er ook gevolgen zijn voor uw EU-registraties. Op dit moment zijn die gevolgen nog niet bekend, uiteraard houden wij u op de hoogte van veranderingen en gevolgen.

Mogelijke gevolgen voor uw Uniemerkregistratie of EU-modelregistratie

Uniemerk- en EU-modelregistraties zijn geldig voor de gehele EU. Op dit moment dus ook voor Groot-Brittannië. Op het moment dat Groot-Brittannië de EU verlaat zullen maatregelen getroffen moeten worden om uw rechten in Groot-Brittannië te waarborgen. De oplossing die hiervoor gevonden gaat worden, is nog niet bekend. Het (algemene) proces van terugtreding kan in beginsel twee jaar in beslag nemen, maar deze termijn kan indien gewenst door de overige lidstaten worden verlengd.

Op dit moment is er nog geen reactie van het Britse bureau voor intellectuele eigendomsrechten (UKIPO) over de impact van Brexit op merk- en modelregistraties. Het is echter redelijkerwijs te verwachten dat als Groot-Brittannië de EU zal verlaten, het ook geen onderdeel meer zal uitmaken van de systemen van het Uniemerk (EU TM) en het geregistreerd model (EU-model).  Vanuit Groot-Brittannië zal er wetgeving moeten komen dat een vervolg geeft op de rechten van Uniemerk- en EU-modelhouders waarvoor bescherming in Groot-Brittannië van belang is. 

Gevolgen voor het octrooirecht

Met de huidige stand van zaken zal er niets veranderen in de manier waarop octrooien kunnen worden verkregen en gehandhaafd in Groot-Brittannië. Echter, het toekomstige Unitair octrooi en de bijbehorende Unified Patent Court (UPC) zal geen werking hebben in Groot-Brittannië.

Meer informatie

Onze Britse collega’s geven hun visie over Brexit in dit artikel. Zodra er meer informatie bekend is over de gevolgen van de Brexit voor uw IE-rechten, zullen wij u daarover informeren.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.