Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

De Ontmoeting moet naam veranderen

23-08-2016

Tapasrestaurant ‘De Ontmoeting’ in Nijmegen is niet blij met de gelijknamige horecaonderneming ‘De Ontmoeting’ te Zutphen. Volgens de Nijmeegse firma maakt de onderneming uit Zutphen inbreuk op haar merk: reden om naar de rechter te stappen. De rechter oordeelde dat ondanks de geringe visuele overeenstemming tussen beide merken, er sprake is van (indirect) verwarringsgevaar door auditieve en begripsmatige overeenstemming.

Verwarringsgevaar
Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen beide merken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben en het onderscheidend vermogen.

De globale beoordeling van verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

 

 

 

 

Links 'De Ontmoeting' Nijmegen, rechts 'De Ontmoeting' Zuthpen

Oordeel voorzieningenrechter

De visuele overeenstemming tussen beide merken is volgens de rechter gering. Hierdoor zal het relevante publiek beide merken mogelijk niet verwarren, maar wel bestaat het gevaar dat het publiek zal menen dat beide horecadiensten een economische band met elkaar hebben. De omstandigheid dat het hier om gelijke diensten gaat, versterkt dit gevaar. Voorts is de rechter van mening dat door het dominerende woordelement ‘De Ontmoeting’ er sprake is van auditieve en begripsmatige overeenstemming.

De voorzieningenrechter oordeelde daarom dat ‘De Ontmoeting’ uit Zutphen inbreuk maakt op het merk ‘De Ontmoeting’ uit Nijmegen. ‘De Ontmoeting’ uit Zutphen zal iedere inbreuk op het merk en dus tevens het gebruik van haar handelsnaam moeten staken.

Dominique Nijssen
Competence Centre