Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Deadline indienen artikel 28 lid 8-verklaring nabij

16-09-2016

Nieuwe regelgeving op het gebied van Europese merkregistraties kan mogelijk gevolgen hebben voor de beschermingsomvang. Het gaat om Europese merkregistraties die zijn aangevraagd vóór 22 juni 2012 en waarbij ten tijde van registratie gebruik is gemaakt van één of meerdere klassentitels (de algemene omschrijving van de producten en diensten in de specifieke klasse, waarvoor merkbescherming gewenst is). Om de beschermingsomvang te waarborgen, is het mogelijk een zogenaamde artikel 28 lid 8-verklaring in te dienen, waarmee de juiste producten en diensten - die niet langer onder de klassentitel te vallen - alsnog worden aangewezen. Dit kan uiterlijk tot en met 24 september 2016.

Door de nieuwe regelgeving is het niet meer voldoende om af te gaan op de klassentitel, maar moet er gekeken worden of de producten en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt onder de letterlijke betekenis van de klassentitel vallen, of niet. Als dit niet zo is, zijn de merken niet zo goed beschermd als bij de registratie was beoogd. Deze beperking in beschermingsomvang kan leiden tot complicaties bij het handhaven van uw merkrechten.

Wat moet u doen?

  • Kijk kritisch naar de huidige omschrijving van producten en diensten van uw Europese merkregistraties die zijn aangevraagd vóór 22 juni 2012 en waarbij gebruik is gemaakt van één of meerdere klassentitels, om te beoordelen of de voor u van belang zijnde producten en diensten duidelijk door de gebruikte termen worden gedekt.
  • Beoordeel welke producten en diensten als gevolg van de nieuwe regelgeving niet (meer) onder de letterlijke betekenis van de klassentitel vallen, aan de hand van de lijst die het Europese merkenbureau (EUIPO) hiervoor heeft vrijgegeven.

Let op: de depotdatum van uw merken bepaalt welke editie van de zogeheten Classificatie van Nice van toepassing is. Zo geldt de 10e editie van de Classificatie van Nice voor aanvragen voor registraties die vanaf 1 januari 2012 zijn verricht. 

  • Indien u (in de voor u relevante editie) producten en diensten aantreft die voor uw onderneming van belang zijn en die niet in uw huidige producten- en dienstenomschrijving zijn opgenomen, dan is het noodzakelijk een verklaring in te dienen. Dit kan uiterlijk tot en met 24 september 2016, er is geen uitstel mogelijk.

Wilt u hier meer informatie over ontvangen of heeft u specifiek advies nodig? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.