Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Merkinbreuk en geschillen: oppositie voeren

Het kan voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op uw merk (merkinbreuk) en u een geschil of conflict hebt met andere merkhouders. Door oppositie te voeren kunt u de registratie van conflicterende merken verhinderen.

Er worden steeds meer merken geregistreerd en de kans dat merken op elkaar lijken wordt steeds groter. Conflicten tussen merken zijn inmiddels de realiteit. Dagelijks wordt er bezwaar (oppositie) gemaakt tegen nieuwe merken en worden er schikkingen getroffen.

Verschillende vormen van inbreuk

Merkinbreuk en geschillen kunnen op meerdere momenten ontstaan. Al tijdens de aanvraagprocedure van uw merk kunt u geconfronteerd worden met oudere merkrechten. Ook als u uw merk heeft geregistreerd, bestaat de mogelijkheid dat een ander een merk deponeert of gaat gebruiken dat sterk op uw merk lijkt. Het kan ook gebeuren dat uw organisatie zo snel groeit dat uw merk nog niet is beschermd in de landen waar u inmiddels actief bent. Groei is goed nieuws, maar het kan zijn dat iemand anders merkrechten heeft of claimt in landen waar u in de toekomst een belangrijk deel van uw omzet wilt realiseren.

Voorkom financiële schade

Als u onvoldoende onderzoek uitvoert naar bestaande of oudere merkrechten, kunnen de consequenties voor u enorm zijn. Het is daarom raadzaam om bij uw marktonderzoek expliciet aandacht te besteden aan merkenrechtelijke consequenties. Voor u zou het bijzonder onaangenaam zijn als blijkt dat u na al uw investeringen de naam van uw product en/of bedrijf niet kunt gebruiken. Ook de immateriële en imagoschade die uw bedrijf oploopt, kan enorme (financiële) consequenties hebben.

Merkinbreuk op logo’s

Nike; een voorbeeld van merkinbreuk op logo’s

Merkinbreuk komt ook voor bij logo’s (beeldmerken). Logo’s worden steeds vaker gebruikt om onvrede uit de maatschappij te illustreren. Het logo wordt dusdanig aangepast dat de kopie ervan afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Wilt u hier als merkhouder tegen optreden, dan zult u moeten aantonen dat uw product door deze vorm van merkinbreuk minder verkocht wordt. Bovendien zult u zich altijd de vraag moeten stellen of de ophef die u veroorzaakt niet een tegengesteld effect zal veroorzaken, het zogenaamde Streisand Effect. Het Streisand Effect is het paradoxale verschijnsel dat wanneer men probeert iets uit de aandacht te houden, juist dát de aandacht trekt. Het publiek wordt namelijk nieuwsgierig, waardoor men er in grote getale kennis van gaat nemen.

Oppositieprocedure

U kunt zelf ook bezwaar maken tegen merkinbreuk. In de meeste landen geldt hiervoor een zogenaamde oppositieprocedure. Door oppositie kunt u bijvoorbeeld de inschrijving tegengaan van een merk dat sterk op uw merk lijkt. Aan een oppositie zijn regels verbonden. Een belangrijk element hierbij is dat er wel sprake moet zijn van het gevaar op verwarring. Een oppositie moet bovendien binnen de gestelde termijn formeel worden ingediend. Merkbewaking van Novagraaf houdt u bijvoorbeeld tijdig op de hoogte van deze termijnen. Het voordeel van een oppositieprocedure is in elk geval dat deze laagdrempelig is, veel minder duur dan formele procedures voor de rechter en de mogelijkheid biedt op een minnelijke schikking.

Meer weten over merkinbreuk en geschillen?

Inbreuk op uw merk, geschillen en opposities zijn zaken die wij dagelijks tegenkomen. De consultants van Novagraaf hebben zich in deze procedures gespecialiseerd. Neem gerust eens contact op met één van onze consultants en laat hen vertellen waarom en hoe wij u kunnen helpen. Contact opnemen kan via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina. Bellen kan natuurlijk ook.