Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Licenties en overeenkomsten: uitbreiding van merkrechten

Om uw producten en diensten breder onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, kunt u overwegen om uw merk in licentie te geven. Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Een merklicentie is een toestemming van de merkhouder aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. Licenties worden in een overeenkomst vastgelegd waarin de merkrechten geregeld worden. In de meeste gevallen uiteraard tegen een afgesproken financiële vergoeding (royalties).

De kracht van merklicenties

Licenties spelen een steeds belangrijkere rol in het economische leven. Licenties zijn zeer geschikt om een bepaalde winkelketen of horecaformule snel in de markt te zetten door middel van bijvoorbeeld een franchise-overeenkomst (licentieovereenkomst). Ook zijn licenties de basis voor het exploiteren van de goodwill van een bekend merk (merkrechten) of voor de exploitatie van de populariteit van een sporter, filmster of stripfiguur (portretrecht). De praktijk laat ook zien dat merkrechten om bijvoorbeeld fiscale redenen in een holding worden ondergebracht. De holding heeft hiermee de mogelijkheid om licenties te verstrekken aan de verschillende werkmaatschappijen.

Voorbeelden van licenties

Licenties kennen vele verschijningsvormen, waaronder:

  • Licenties om een zelfde product na te maken waarbij de vorm (het model) door een derde is vastgelegd;
  • Licenties om een technologische uitvinding te produceren en/of te exploiteren;
  • Licenties om bepaalde merken producten of diensten te gebruiken;
  • Licenties om planten van een specifiek ras te kweken.

Ook bestaat de mogelijkheid om licentie te geven over auteursrechten. Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, bijvoorbeeld een boek, muziek, een wetenschappelijk publicatie of een kunstwerk, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. De auteur kan een licentie geven om een werk openbaar te maken, te kopiëren, te bewerken, te verhuren, uit te lenen of meer in het algemeen te exploiteren.

Overeenkomst vastleggen

Om de kracht van een licentie te benutten is het belangrijk dat de afspraken tussen licentienemer en licentiegever op papier worden gezet. In principe zijn beide vrij om één en ander met elkaar overeen te stemmen, wat vervolgens wordt vastgelegd. Een licentieovereenkomst dient wel een aantal kernbedingen te bevatten. Deze zijn belangrijk omdat zij wettelijk zijn vastgelegd en geregeld. Denk hierbij onder meer aan onderwerpen als het optekenen van de deelnemende partijen, het onderwerp, de omvang, het toepassingsgebied, het type licentie en de looptijd. Een licentieovereenkomst is iets waar u in elk geval goed over na zult moeten denken. Wij helpen u er graag mee.

Meer weten over licenties?

Het in licentie geven van uw merkrechten of portretrecht kan extra inkomsten opleveren, ook wel royalties genoemd. Wanneer u overweegt één van uw merken in licentie te geven aan een derde, kunt u bij Novagraaf terecht voor advies en het opstellen van een overeenkomst. Wij helpen u graag om dit contractueel zo goed mogelijk te regelen. Ook als u een licentie wilt verkrijgen op een bepaald merk helpt Novagraaf u graag met een passend advies. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina. Bellen kan natuurlijk ook.

Als u vooral actief bent in eigen land en u wilt meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ook hier klikken voor meer informatie. Bent u met uw organisatie vooral actief in het buitenland, dan klikt u hier.