Merknaam registreren via Novagraaf

Al meer dan 130 jaar adviseert Novagraaf bedrijven en organisaties, zowel nationaal als internationaal, over merkregistratie. Novagraaf voert het merkonderzoek, de registratie en merkbewaking voor hen uit. Het registreren van jouw merknaam is noodzakelijk om die merknaam goed te beschermen. Een merknaam wordt gebruikt om producten en diensten te onderscheiden. Het recht op een merk ontstaat uitsluitend door registratie in het merkenregister.

Waarom moet je een merknaam laten registreren?

Wanneer je jouw merk niet registreert kun je geen beroep doen op merkbescherming. Omdat je merk een aanzienlijke waarde heeft is het belangrijk om op te kunnen treden tegen partijen die merkinbreuk maken. Indien je merk goed is beschermd is het mogelijk om uiteindelijk geld te verdienen aan jouw merkregistratie, door bijvoorbeeld jouw merk te verkopen of licenties uit te geven tegen een vergoeding.

Onderzoek

Voordat je een merk gaat gebruiken is het verstandig om onderzoek te laten doen. Daarmee krijg je inzicht of je merk nog vrij is. Zonder het onderzoek, is er een risico dat het door jou gekozen merknaam of logo in een later stadium weer moet worden veranderd, met alle kosten van dien.

Waar moet een merk aan voldoen?

Een merk moet beschikken over onderscheidend vermogen Beschrijvende aanduidingen kunnen geen merk zijn. Bijvoorbeeld ‘travel services’ voor de verkoop van reizen, is niet geschikt als merk. Niet alleen woorden maar ook logo’s de opmaak van een verpakking, kleuren, tunes, slagzinnen en andere onderscheidende tekens en zelfs de vorm van waren kunnen als merk worden geregistreerd.

Merknaam registratie mogelijkheden

Er zijn diverse routes om jouw merknaam te registeren. Zo kun je ervoor kiezen om in één of meerdere landen een nationale aanvrage te verrichten. . Een relatief goedkope route is het verrichten van een Internationale registratie gebaseerd op het Verdrag van Madrid waarbij één of meer van beland zijnde landen kunnen worden aangewezen. Op basis van een EU registratie worden rechten verkregen voor de gehele EU.

Nationale route

Voordelen:

  • - De kosten blijven beperkt als je bescherming wenst in één land of slechts enkele landen
  • - Bescherming sluit aan op het gebied waar je het merk gebruikt.

Nadelen:

  •  Kosten kunnen oplopen als je het gebruik van je merk uitbreidt naar andere landen.

EU route

Voordelen:

  • Één registratie voor de gehele EU Gebruik in een deel van de EU kan rechten opleveren voor de gehele EU

Nadelen:

  • Door bezwaar uit één lidstaat kan gehele aanvrage worden afgewezen Uitsluitend merkbescherming in de landen die lid zijn bij de EU.

Internationale route

Voordelen:

  • Één centrale aanvraag
  • Mogelijkheid om een of meer landen aan te wijzen
  • Relatief goedkoop Mogelijkheid van uitbreiding tot andere landen

Nadelen:

  • Bij een succesvolle aanval door derden in de eerste vijf jaar op de basisregistratie, vervalt de gehele IR.

Hoe lang is mijn merknaam beschermd?

De duur van een merkregistratie is tien jaar en kan bij het verstrijken van de inschrijvingsduur steeds voor een periode van tien jaar worden verlengd.

Voor meer vragen neem geheel vrijblijvend contact op en wij helpen je graag verder met de bescherming van jouw merknaam.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.