Zijn Palace en Plaza nou echt een verwarringgevaar?

Bron: Uitspraak BBIE

Beauty Plaza diende zonder succes oppositie tegen de aanvrage Beauty Palace omdat de oppositieafdeling van het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE) de kans op verwarringgevaar niet aanwezig achtte.

Beauty Plaza uit Sluis heeft sinds 2015 een merkregistratie voor het woord/beeldmerk Beauty Plaza voor cosmetica en verzorgingsproducten alsmede de verkoop daarvan op de website.

Beauty Palace heeft in september 2020 een aanvrage ingediend voor het woord/beeldmerk Beauty Palace voor o.a. dezelfde waren als Beauty Plaza alsmede diensten in het kader van kappersonderwijs en schoonheidsverzorging en diensten van kapsalons en schoonheidssalons.

Tegen deze aanvrage heeft Beauty Plaza oppositie ingediend. Bij een oppositie procedure wordt gekeken naar de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten. Hier wordt dan gekeken naar de auditieve en visuele overeenstemming en de begripsmatige gelijkenis.

Beauty Plaza  beweert dat de waren en diensten soortgelijk zijn aan die van Beauty Palace.

De merkaanvraag bevat volgens Beauty Plaza diensten die gerelateerd zijn aan de waren en diensten waarvoor haar merk is geregistreerd. Bovendien vindt zij dat de betrokken merken op conceptueel niveau zo goed als identiek zijn nu beide merken het woordelement “BEAUTY”,  het Engelse woord  voor schoonheid, bevatten.

De Engelse woorden “PALACE” en “PLAZA” verwijzen naar  “paleis” en  “plein”. Volgens Beauty Plaza kunnen beide merken als een verwijzing naar een plaats waar alles zou draaien om schoonheid worden geïnterpreteerd.

Daarnaast stemmen de merken fonetisch nagenoeg volledig overeen. Op visueel vlak is de grafische weergave van de merken het enige significante verschil tussen de merken volgens Beauty Plaza, waaraan de gemiddelde consument echter weinig aandacht zal besteden. De grafische weergave bestaat louter uit sierschriften en in het geval van Beauty Palace een kroontje. Verder meent zij dat de tweede woordelementen in beide merken weinig van elkaar verschillen. Vier letters stemmen overeen.

Beauty Plaza meent voorts dat de indruk wordt gewekt dat er een verband is tussen beide merken, wat zou worden versterkt doordat het eerste woordelement in beide merken identiek is. Meer specifiek zou het om een geüpdatete versie of uitbreiding van het eerdere merk kunnen gaan. Op zowel fonetisch als visueel vlak vertonen de merken volgens Beauty Plaza een zeer sterke gelijkenis.

Is er daadwerkelijk verwarringgevaar?

Volgens Beauty Palace is er alleen overlap voor de waren in klasse 3, cosmetica en verzorgingsproducten. Verder stelt zij dat de activiteiten van Beauty Palace en Beauty Plaza verschillen. Beauty Palace baat een schoonheidssalon uit en Beauty Plaza een webshop voor verkoop van kappers- en schoonheidsproducten.

Visueel verschillen beide woord-/beeldmerken significant en zijn zij geenszins als overeenstemmend te beschouwen. De kleuren, lettertypen, plaatsing van de woorden en de tweede woorden in beide merken verschillen. Het merk van Beauty Palace bevat een kroontje, het Beauty Plaza merk niet. Auditief verschillen de merken nu alleen het eerste woord in beide merken overeenstemt en het tweede woord verschillend is. “PALACE” en “PLAZA” verschillen begripsmatig van elkaar, volgens Beauty Palace. “PLAZA” is niet afkomstig uit het Engels maar heeft een Spaanse oorsprong en verschilt met “PALACE”, dat zuiver Engelstalig is.

Beauty Palace concludeert dat er geenszins sprake is van een dermate overeenstemming tussen de merken waardoor bij het betrokken publiek verwarring zou kunnen ontstaan. Zij verzoekt het BBIE derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven.

Beslissing op het verwarringsgevaar

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Wat betreft de woordelementen stemmen zij overeen in het element “BEAUTY”. De merken verschillen visueel, auditief en conceptueel met betrekking tot de elementen “PLAZA” en “PALACE”.

Verder is de opmaak van de merken verschillend. Bij het merk Beauty Plaza staat het woordelement “BEAUTY” boven het element “PLAZA”. Bij Beauty Palace merk zijn “BEAUTY” en “PALACE” naast elkaar geplaatst, in de kleur roze, met boven de letter ‘P’ een gestileerde figuur van een goudkleurige kroon. In de merken zijn verschillende lettertypen gebruikt.

beauty

beauty

Het element “BEAUTY”, dat in beide merken voorkomt, is het Engelse woord voor “schoonheid”. “PLAZA” betekent “plein” en “PALACE” betekent “paleis”. Ook in de Benelux behoren deze woorden tot het normale taalgebruik van het in aanmerking komend publiek met, gezien de waren en diensten in kwestie, een gemiddeld aandachtsniveau.

De woordelementen waaruit zowel Beauty Plaza als Beauty Palace zijn samengesteld, hebben een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen en een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Zowel “PLAZA” als “PALACE” verwijzen naar een ruimte, plek of plaats waar de schoonheidsproducten en -diensten verkrijgbaar zijn of worden geleverd, maar is de betekenis wel verschillend. Een plein is immers wat anders dan een paleis. In zoverre is er dus een begripsmatig verschil.

Al met al stemmen de merken uitsluitend overeen in het beschrijvende woord “BEAUTY” en zijn, rekening houdend met het beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen, de genoemde (auditieve, visuele en begripsmatige) verschillen naar het oordeel van het BBIE groter dan de overeenkomsten. Dat maakt de betrokken merken in hun totaalindruk verschillend. Als gevolg daarvan zal het publiek niet menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet wanneer het zou gaan om identieke waren en diensten. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten daarom achterwege.

Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

Conclusie op het verwarringsgevaar

Op grond van het bovenstaande komt het BBIE tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. De oppositie wordt afgewezen. Om rechten op een merk te handhaven is het zaak om je merk te laten bewaken en op het moment dat er een aanvrage van een overeenstemmend merk wordt gesignaleerd actie te nemen. De actie kan bestaan uit het aanschrijven van de aanvrager, het voeren van oppositie, het starten van een rechtszaak of een combinatie van deze maatregelen.

Onze ervaren consultants kunnen je steeds informeren over de benodigde actie en de benodigde actie ondernemen of coördineren.

Theo Visser

 

Latest news

詳細はお問い合わせください

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.