Starbucks wint inbreukzaak op Malta

Koffiegigant Starbucks heeft met succes twee rechtszaken tegen het op Malta gevestigde Starbuono wegens merk- en auteursrecht inbreuk gewonnen. Theo Visser geeft een toelichting.

Starbucks

Starbucks is 's werelds grootste keten van koffiehuizen. Het bedrijf is in 1971 opgericht. Het logo van Starbucks is een gestileerde weergave van een zeemeermin. Het bedrijf heeft ongeveer 30.000 vestigingen in 80 landen. De naam Starbucks komt uit het boek Moby Dick. De naam van de eerste stuurman van de walvisvaarder Pequod was Starbuck.

Starbuono

Starbuono is gevestigd in St. Pauls Bay in het noorden van Malta. Starbucks was in 2017 achter het gebruik van de overeenstemmende naam gekomen en had de zaak in oktober van dat jaar aanhangig gemaakt. Starbucks begon in 2019 met zijn activiteiten op Malta. Starbuono gaf aan dat zij het bedrijf rond 2015 had opgezet. Wel meldde Starbuono dat het bedrijf in de eerste twee jaar na de oprichting alleen was begonnen met investeren en verklaarde zij dat er in die periode geen verkopen plaatsvonden.

Volgens Starbucks werd door Starbuono inbreuk gemaakt op haar merkrechten zowel op de naam als het logo. Starbuono kwam met het verweer dat de naam in een andere taal is gesteld en een andere betekenis heeft en dat haar logo een leeuw bevat en geen zeemeermin en dat de beide namen ook een totaal verschillende betekenis hebben.

Inbreuk

De rechter verwees in beide zaken naar EU-arresten in vergelijkbare zaken over inbreuk op handelsmerken die Starbucks tegen andere bedrijven had aangespannen en merkte op dat het Gerecht van de EU had verklaard dat zelfs een geringe mate van overeenstemming tussen twee merken voldoende was om inbreuk aan te nemen en de eiser in het gelijk te stellen. Ook oordeelde de rechter dat het logo van de Maltese onderneming een gelijkaardig kleurenschema had en andere kenmerken gemeen had met de door Starbucks geregistreerde merken. De rechtbank oordeelde dat de merken in kwestie visueel en conceptueel overeenstemden en dat er sprake was van een inbreuk.

Beslissing

De rechter veroordeelde Starbuono om het gebruik van de merkinbreuk makende merken en tekens te staken en gestaakt te houden en al het materiaal in haar bezit of onder haar controle met deze merken of andere onderscheidende tekens met de woorden "Strabuono" en "Strabuono Coffee" te vernietigen. De schade voor Starbuono is naast de opgelegde boete natuurlijk veel groter omdat zij haar naam moet wijzigen en alle materialen met de inbreukmakende naam en het logo moeten vernietigen.

Coffee logos compared

Uitgangspunt in het merkenrecht is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. De houder van een bekend merk, En Starbucks is dat, kan ook optreden indien er gebruik wordt gemaakt van een teken dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk of daar ongerechtvaardigd voordeel uit trekt.

Voordat u een merk gaat gebruiken of registreren is het zaak om de beschikbaarheid van uw merk te laten onderzoeken. Novagraaf kan met het uitvoeren van een merkgelijkenisonderzoek de risico’s die zijn verbonden aan het in gebruik nemen van een merk in kaart brengen en u adviseren om die risico’s te ontlopen.

Bron: Malta Today

Latest news

欲知详情,请联系我们