HBO kan registratie Game of Vapes niet voorkomen

Het Amerikaanse televisienetwerk HBO heeft de oppositie tegen de registratie van het merk Game of Vapes verloren. Volgens HBO zou er verwarring kunnen ontstaan met haar bekende tv-serie Game of Thrones. Theo Visser licht de beslissing van het Britse merkenbureau toe.

Game of Vapes

Maanhoman Singh diende in 2017 een aanvraag voor het woord/beeldmerk GAME OF VAPES voor tabak, rokerswaren en lucifers in bij het Britse merkenbureau:
Game of Vapes

Game of Thrones

HBO diende na publicatie van het merk oppositie in op basis van haar Uniemerk GAME OF THRONES, onder meer geregistreerd voor sigaren, humidors, sigarettenkokers en asbakken en de organisatie van reizen, touroperatordiensten en diensten ten behoeve van de organisatie van conventies en tentoonstellingen:
Game of Thrones

Merkenvergelijking

In het Benelux en EU-merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken vooral in aanmerking worden genomen. Belangrijk is dat in de rechtspraak is bepaald dat de gemiddelde consument niet in staat is verschillende details van een merk te onthouden.

Naast de overeenstemming van tekens wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken producten en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van producten en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk. Op grond van jurisprudentie geldt dat verwarringsgevaar ook kan worden aangenomen indien het relevante publiek in de veronderstelling zou kunnen zijn dat de betrokken producten of diensten van dezelfde of van een verbonden onderneming afkomstig zijn.

Argumentatie HBO

HBO argumenteerde dat de producten van beide merken identiek danwel soortgelijk zijn en de merken overeenstemmen. Singh zou profiteren van de bekendheid, reputatie en prestige van het merk GAME OF THRONES en bovendien zou verwatering van haar merk kunnen optreden. Daarnaast zou de consument kunnen denken dat er enige relatie tussen beide merkhouders is.

HBO toonde aan dat het merk in licentie wordt gegeven en dat er in 2013 en 2015 in Belfast en Londen Game of Thrones-evenementen zijn georganiseerd waar veel bezoekers zijn geweest en waar veel publiciteit aan is gegeven. GAME OF THRONES is volgens HBO een bekend merk.

Beslissing

Het Britse merkenbureau beoordeelt, zoals eerder aangegeven, de kans op verwarring aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken.

Het woord ‘game’ is in beide merken identiek, ‘thrones’ en ‘vapes’ zijn dat niet. De merken stemmen derhalve zowel visueel als auditief in enige mate overeen.

‘Game’ verwijst naar een wedstrijd. ‘Thrones’ verwijst naar een koning of koningin en ‘vapes’ verwijst naar een gearomatiseerde stoom om in te ademen via een rookpijp. Begripsmatig zijn de merken totaal verschillend.

De kans dat de consument zou menen dat er enige relatie tussen beide merken is, wordt door het merkenbureau niet waarschijnlijk geacht.

Ook het argument van HBO dat de reputatie van het merk GAME OF THRONES wordt geschaad, is door het merkenbureau niet gehonoreerd. De merchandisingactiviteiten van een succesvolle tv-serie zijn anders dan die van Game of Vapes.

Onze consultants staan voor u klaar indien u advies wenst inzake de beschermingsomvang van uw merken.

Latest news

欲知详情,请联系我们