De handelsnaam: tips om u beter te onderscheiden

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders).

Bij de keuze van een handelsnaam - de naam waarmee u met uw bedrijf naar buiten treedt - zijn er verschillende opties mogelijk. Zo kunt u kiezen om uw persoonsnaam, een fantasienaam of een naam die beschrijft waarin u handel drijft of welke diensten u aanbiedt, te gebruiken.

Gebruik van een beschrijvende handelsnaam is echter vaak een valkuil voor veel ondernemers, nu met een beschrijvende naam meer wordt weggegeven dan initieel wordt gedacht. Hieronder legt Zoeloe van der Linden kort uit waar u aan moet denken bij de keuze van een handelsnaam, inclusief twee tips voor een optimale bescherming.

Vereisten aan een handelsnaam

De handelsnaam is de “naam waaronder een onderneming wordt gedreven”, oftewel de bedrijfsnaam waarmee naar buiten wordt getreden. De Handelsnaamwet bepaalt dat om voor bescherming in aanmerking te komen de handelsnaam niet misleidend mag zijn en geen verwarring mag wekken met een oudere handelsnaam of ouder merk.

Een beschrijvende handelsnaam

In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemers een beschrijvende naam (willen) kiezen voor hun bedrijf om daarmee direct duidelijk te maken aan haar klanten wat zij doen. Echter, als het op de bescherming van een beschrijvende handelsnaam aankomt, zullen de gebruikers meestal het onderspit delven. Aanbieders in een bepaalde branche moeten namelijk vrij zijn om hun diensten of producten te kunnen omschrijven. Deze vrijhoudingsbehoefte van beschrijvende aanduidingen kan niet worden belemmerd door het bestaan van een handelsnaam of merknaam.

Het is dus wel toegestaan om een beschrijvende handelsnaam te voeren, maar juridisch gezien niet aan te bevelen nu het de beschermingsomvang van uw handelsnaam zal beperken. Daarom volgt mijn eerste tip: wees creatief en kies een onderscheidende naam voor uw bedrijf. Het zal dan nog steeds mogelijk zijn om beschrijvende aanduidingen te gebruiken, maar een onderscheidende naam biedt een ruimere bescherming. 

Het verwarringsgevaar

Zoals hierboven benoemd bij de vereisten die worden gesteld aan een handelsnaam, mag een handelsnaam geen verwarring met een oudere handelsnaam wekken bij het relevante publiek. Andersom kan er worden opgetreden tegen het gebruik van een jongere handelsnaam die verwarring wekt.

Voor de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar spelen een aantal factoren een rol. Zo dient er rekening te worden gehouden met de aard, vestigingsplaats en bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen. Uiteindelijk wordt het verwarringsgevaar tussen handelsnamen door de rechter beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval, waarbij zelfs gebruikte logo’s door de ondernemingen kunnen worden meegenomen in de beoordeling.

Ook de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam speelt een rol. Zo is het gebruik van beschrijvende aanduidingen met de jaren toegenomen en zal het relevante publiek daardoor minder snel verward raken als meerdere ondernemingen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen voeren. Daarbij zal naarmate een oudere handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, er eerder verwarring te duchten zijn als een derde een overeenstemmende handelsnaam gebruikt.

Handelsnaam registreren als merk

Op grond van de Handelsnaamwet kan worden opgetreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmende handelsnaam binnen het gebied waar de oudste handelsnaam wordt gebruikt/ bekendheid geniet. Een merkregistratie verschaft de houder een uitsluitend recht binnen een territoriaal begrensd gebied. Dit gebied zijn de landen waar u het merk heeft geregistreerd en waar u het merk conform de gebruiksplicht die geldt voor merkbescherming gebruikt. Hiermee kom ik bij mijn tweede tip aan: laat uw handelsnaam registreren als merk. Het is daarbij ook mogelijk om uw bedrijfslogo als merk te laten registreren, hetgeen geen bescherming geniet onder de Handelsnaamwet.

Om een merkregistratie te krijgen dient het merk te beschikken over onderscheidend vermogen. Beschrijvende aanduidingen kunnen niet als merk worden geregistreerd. Door een onderscheidende handelsnaam ook als merk te registreren heeft u twee wapens in handen om in geval van inbreuk op uw rechten op te treden. Voor zover u een vordering baseert op de merkregistratie, speelt de plaats van vestiging en bekendheid van de naam geen rol. Met een merkregistratie in handen bent u beter beschermd tegen derden die een identieke of overeenstemmende naam voeren voor soortgelijke producten of diensten waardoor er verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Wilt u meer weten over het registreren van uw bedrijfsnaam en/of -logo als merk? Neem dan gerust contact met ons op. 

Zoeloe van der Linden werkt als Associate IE-Consultant bij Novagraaf in Amsterdam.

Latest news

詳細はお問い合わせください