Merkregistratie

Het registreren van een merk is noodzakelijk voor merkbescherming. Met een merkregistratie krijgt u het exclusieve recht om een merk te gebruiken. Het registeren van uw merk is tevens een eerste belangrijke stap naar volledige merkbescherming. Het geeft u belangrijke handvatten om op te treden tegen derden die uw merk, bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam of merknaam voor een product, willen gebruiken. Ook tegen vergelijkbare merken die tot verwarring kunnen leiden, bent u beschermd. Kortom, het vastleggen van uw merk geeft u een unieke positie in de markt én een optimale merkbescherming.

Vragen bij merkregistraties

Is uw merk beschikbaar?

Om de kans op een succesvolle merkaanvraag te vergroten, is het aan te raden vooraf een merkonderzoek uit te (laten) voeren. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het merk al bestaat en of u uw merk ongestoord kunt gebruiken.

Gebied van bescherming

Bij de registratie van het merk is het ook belangrijk dat u goed nadenkt voor welke gebieden u merkbescherming wenst. Het is in elk geval van belang om in alle landen waar u produceert en/of producten en diensten aanbiedt, uw Intellectueel Eigendom (waaronder uw merk) te registreren.

Soort merk en producten behorend bij het merk

Bij merkregistratie is het tevens belangrijk om goed na te denken over de wijze van registratie. Immers, alleen voor datgene wat ingeschreven is, kan bescherming worden ingeroepen. De registratie bepaalt hiermee de beschermingsomvang van het merk. Het is niet alleen voldoende om vast te leggen voor welke landen u een merkregistratie wilt, maar ook dient u na te denken voor welke producten of diensten u uw merk (mogelijk) gaat gebruiken.

Een goede productomschrijving

Elk type product of dienst waarvoor u het merk gebruikt of gaat gebruiken, dient in zogenaamde klassen te worden vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 voor producten en 11 voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Uiteraard stelt Novagraaf op basis van uw input een zorgvuldige omschrijving op.

Een merk biedt bescherming tegen identieke of overeenstemmende tekens die gebruikt worden voor soortgelijke producten of diensten. Hierdoor kunnen identieke merken in sommige gevallen wél naast elkaar bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is het merk Dove. Enerzijds bekend als product van Unilever op het gebied van persoonlijke verzorging (klasse 1 en 3) en anderzijds Dove als merk van Mars (klasse 30 en 31).

Het kiezen van de juiste klassen(omschrijving) lijkt eenvoudig, maar is ook foutgevoelig. Immers kunnen er later een producten worden toegevoegd aan een bestaande registratie. Soms denkt een merkhouder over de juiste bescherming te genieten, maar is er feitelijk sprake van schijnzekerheid. Een schijnzekerheid die wij bij Novagraaf graag voor u uitsluiten.

Onze dienstverlening bij een merkaanvraag

Onze dienstverlening en bijbehorende kosten zien toe op een periode van tien jaar en omvatten onder meer:

  • Het opstellen van de voor de merkaanvraag benodigde documenten
  • Het opstellen en doornemen met u van de juiste classificatie van waren en diensten
  • Betaling van de voor depot verschuldigde taksen
  • Het afwikkelen van de aanvraagprocedure
  • Zo nodig het corresponderen met de merkenautoriteiten over classificatie of verduidelijken van aanvraaggegevens
  • Het controleren en toezenden van het inschrijvingsbewijs
  • Opname van het merk in onze vernieuwingsagenda zodat u tijdig over de maatregelen om de registratie te vernieuwen wordt geïnformeerd.

 Een merkregistratie vormt niet alleen de basis om op te kunnen treden tegen het ongeoorloofd gebruik van uw merk maar ook een basis om de reputatie van uw merk te gelde te make, de commerciële verhandelbaarheid van uw merk.

Merkbescherming

Met een merkonderzoek als kompas, een duidelijke omschrijving van uw afzetgebied en de juiste classificatie, heeft u een belangrijke basis gelegd voor uw merkregistratie. Een merk ontstaat uiteraard pas door een formele inschrijving van het merk. Als een merk niet is ingeschreven, is het merk niet beschermd. Als u uw merk niet tijdig registreert, kunnen anderen het merk gebruiken of mogelijk zelf vastleggen waarna in het ergste geval ze u kunnen verbieden het merk nog langer te gebruiken.

Meer weten over de registratie van merken en merkbescherming?

Heeft u vragen over het registeren en beschermen van uw merk, neem dan eens contact op met één van onze consultants.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.