Merkonderzoek: Fabels of feiten?

By Novagraaf Team,
Merkonderzoek: Fabels of feiten?

Onze klanten worden vaak geconfronteerd met vooroordelen over merkonderzoek, Bent u ook nieuwsgierig naar de ‘why,’ ‘what’ en ‘how’ van merkrechten en bescherming? Of heeft u misschien prangende vragen over het beschermen van unieke ideeën en creaties?

Onze FAQ-sectie staat klaar om u op weg te helpen in de wereld van intellectueel eigendom. Het is tijd om uw IE-kennis te testen, en ontdek nu alles wat u moet weten over merkonderzoek!

Veelgestelde vragen over merkonderzoek

Als er geen registratie bestaat voor mijn merk, kan ik het zonder problemen gebruiken en registreren in het merkregister.

Onjuist. Het uitgangspunt van merkbescherming is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Met het laten uitvoeren van een merkonderzoek door Novagraaf worden ook overeenstemmende merken die zijn ingeschreven in de merkenregisters getraceerd en kan een inschatting worden gemaakt van het risico dat is verbonden aan gebruik van het merk.

In sommige landen kunnen rechten ontstaan door het gebruik van merken. In dat geval kan ook worden opgetreden zonder dat het bezwarende merk werd ingeschreven in het merkenregister.

Bij het onderzoek naar beschikbaarheid van een merk is het ook van belang om te kijken naar de waren en diensten waarvoor het overeenstemmende merk werd ingeschreven.

Juist. Er zal bij de beoordeling of sprake is van een bezwaar moeten worden gekeken of het eerder in het merkenregister geregistreerde merk werd ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten. Indien er sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten is de kans op verwarring bij overeenstemmende merken niet uit te sluiten en kan de houder van het oudere merk optreden. Dit geldt echter niet voor bekende merken. De houder van een bekend merk kan ook optreden tegen het jonger gebruik en of de registratie van een merk voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn als waarvoor het bekende merk in het merkenregister werd ingeschreven. Lees hier meer over identieke merken.

Ik heb merkonderzoek gedaan en in verschillende merkenregisters zijn merken gevonden die identiek zijn aan/of overeenstemmen met het merk dat ik wil registreren. Ik kan mijn merk niet meer registreren en moet op zoek gaan naar een alternatief merk.

Niet altijd Los van de mogelijkheid om te trachten afspraken te maken met de houders van de eerder in het merkenregister ingeschreven merken, is het zaak om na te gaan of er aan de getraceerde merken nog rechten kunnen worden ontleend. Er geldt een wettelijk bepaalde gebruiksplicht die behelst dat wanneer de houder van een in het merkenregister ingeschreven merk zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet heeft gebruikt, de registratie voor doorhaling vatbaar is. Lees hier meer over de gebruiksplicht.

Meer weten over merkonderzoek? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.

Latest news

欲知详情,请联系我们