[Blog] Let op! Spookfacturen!

By Novagraaf Team,
[Blog] Let op! Spookfacturen!

De laatste tijd zien wij een toename van het ongewenst benaderen van klanten door partijen die de indruk wekken dat aan hen moet worden betaald voor merkbescherming. Wij willen u waarschuwen om géén overeenkomsten aan te gaan met, of betalingen te doen aan die partijen. 

Onofficiële merkenregisters 

Ondernemingen worden per brief, e-mail, of telefoon uitgenodigd tot het doen van betalingen die nodig zouden zijn voor het verwerven, in stand houden en/of (online) publiceren van merkregistratie. De registers waarnaar verwezen wordt, zijn echter geen officiële registers, waardoor de gevraagde overeenkomst en/of betaling geen enkel doel dient. 

Een variatie op bovengenoemde handelwijze is dat ondernemingen documenten ontvangen die op een factuur lijken – veelal staat er ook letterlijk met grote letters factuur of ‘invoice’ op – maar die bij nadere bestudering in feite een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot publicatie van uw merk blijken te zijn. Wanneer een dergelijke spookfactuur wordt voldaan, volgt hieruit dat er een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde volstrekt onnodige diensten, vaak tegen een aanzienlijk bedrag. 

U doet er daarom verstandig aan géén betalingen te verrichten aan, of overeenkomsten aan te gaan met, organisaties die u dergelijke ‘aanbiedingen’ doen. Volledigheidshalve benadrukken wij dat wij op alle door ons verzonden brieven en facturen ons logo gebruiken. 

Cybersquatting – telefonisch ‘aanbod’ 

Ook ten aanzien van domeinnamen zijn kwaadwillende partijen actief die ondernemingen, vaak telefonisch, verzoeken een domeinnaam ‘veilig te stellen’. Indien u een dergelijk aanbod wordt gedaan, raden we u aan hier niet op in te gaan en het gesprek af te breken. Verstrek vooral ook géén persoons- en bedrijfsgegevens. 

Indien u wordt benaderd door een onderneming en twijfelt over de betrouwbaarheid of de relevantie van de aanbieding, neem gerust contact op met (uw contactpersoon bij) Novagraaf, of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. 

Latest news

詳細はお問い合わせください