[Blog] Let op! Spookfacturen!

Par Novagraaf Team,
[Blog] Let op! Spookfacturen!

De laatste tijd zien wij een toename van het ongewenst benaderen van klanten door partijen die de indruk wekken dat aan hen moet worden betaald voor merkbescherming. Wij willen u waarschuwen om géén overeenkomsten aan te gaan met, of betalingen te doen aan die partijen. 

Onofficiële merkenregisters 

Ondernemingen worden per brief, e-mail, of telefoon uitgenodigd tot het doen van betalingen die nodig zouden zijn voor het verwerven, in stand houden en/of (online) publiceren van merkregistratie. De registers waarnaar verwezen wordt, zijn echter geen officiële registers, waardoor de gevraagde overeenkomst en/of betaling geen enkel doel dient. 

Een variatie op bovengenoemde handelwijze is dat ondernemingen documenten ontvangen die op een factuur lijken – veelal staat er ook letterlijk met grote letters factuur of ‘invoice’ op – maar die bij nadere bestudering in feite een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot publicatie van uw merk blijken te zijn. Wanneer een dergelijke spookfactuur wordt voldaan, volgt hieruit dat er een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde volstrekt onnodige diensten, vaak tegen een aanzienlijk bedrag. 

U doet er daarom verstandig aan géén betalingen te verrichten aan, of overeenkomsten aan te gaan met, organisaties die u dergelijke ‘aanbiedingen’ doen. Volledigheidshalve benadrukken wij dat wij op alle door ons verzonden brieven en facturen ons logo gebruiken. 

Cybersquatting – telefonisch ‘aanbod’ 

Ook ten aanzien van domeinnamen zijn kwaadwillende partijen actief die ondernemingen, vaak telefonisch, verzoeken een domeinnaam ‘veilig te stellen’. Indien u een dergelijk aanbod wordt gedaan, raden we u aan hier niet op in te gaan en het gesprek af te breken. Verstrek vooral ook géén persoons- en bedrijfsgegevens. 

Indien u wordt benaderd door een onderneming en twijfelt over de betrouwbaarheid of de relevantie van de aanbieding, neem gerust contact op met (uw contactpersoon bij) Novagraaf, of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. 

Insights liés

JUB

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) est officiellement lancée depuis le 1er juin 2023. Grâce à cette feuille de route, parcourez aisément l'actualité de la JUB et son évolution, au travers des articles de décryptage de nos experts. Retrouvez ci-dessous nos publications pour suivre les spécificités de la JUB en temps réel afin de mieux comprendre les conséquences associées et déterminer votre stratégie de protection en Europe.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Blog Nova IP Hour

Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Des ressources génétiques, longtemps transmises oralement, sont maintenant utilisées dans diverses inventions des sciences de la vie. Cela soulève des inquiétudes quant à l'octroi de brevets injustifiés en raison d'un manque de transparence. L'OMPI travaille sur un texte international pour encadrer ces ressources. Une conférence à Genève en mai 2024 vise à finaliser ces négociations, en particulier deux mesures clés liées à l'obligation des déposants. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous