Wat is auteursrecht of copyright precies?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, bijvoorbeeld een boek, muziek, een wetenschappelijk publicatie of een kunstwerk, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.

Auteursrecht is een niet-geregistreerd recht

Auteursrecht beschermt de auteur, de maker. De auteur heeft een idee uitgewerkt en vormgegeven en wil zelf bepalen wat er met het werk gebeurt. De auteur kan hiervoor bijvoorbeeld het copyright teken (©) gebruiken. Het bijzondere van auteursrecht is dat het gaat om een niet-geregistreerd recht. Dit betekent dat er geen procedure bestaat om als maker te worden ingeschreven in een register. Het enige dat telt is dat het werk daadwerkelijk wordt geproduceerd. Ideeën, methoden, theorieën en gedachten vallen niet onder de reikwijdte van het auteursrecht.

Beschermen geestelijk eigendom en waarborgen vergoeding

Het uitgangspunt bij auteursrecht is het beschermen van het geestelijke eigendom en het waarborgen van een vergoeding voor de maker bij gebruik. Immers, als iemand een vergoeding krijgt voor zijn of haar werk, ontstaat voor hem of haar een mogelijkheid om opnieuw te investeren in de uitwerking van nieuwe creatieve ideeën. Het auteursrecht is exclusief en bestaat tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Daarna staat het in principe een ieder vrij om met het werk te doen wat men wil.

Het auteursrecht biedt de maker een aantal belangrijke rechten:

Exploitatierecht

Het auteursrecht biedt de maker een monopoliepositie ten aanzien van de exploitatie van zijn werk. Hierdoor kan de maker voorzien in zijn of haar inkomsten. Deze exploitatie kan op vele manier gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van een boek, een filmvertoning, een cd, radio, een televisie-uitzending of een tentoonstelling.

Persoonlijkheidsrecht

Het auteursrecht verschaft de maker ook een zogeheten persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht geeft je de mogelijkheid om bezwaar te maken als anderen jouw werk aantasten, geweld aandoen of het onder een andere naam of eigen naam op de markt brengen. Met het persoonlijkheidsrecht kan je je ook makkelijker verzetten indien een derde wijzigingen aanbrengt in jouw werk.

Portretrecht

Het portretrecht is geen onderdeel van het auteursrecht, maar wordt wel in het auteursrecht geregeld. Het beschermt de beeltenis van de geportretteerde. Indien iemand duidelijk herkenbaar wordt afgebeeld, heeft deze geportretteerde het recht zich daartegen te verzetten. Dat kan als hij of zij een verzilverbare populariteit bezit of als de publicatie van het portret in strijd is met het recht op privacy. Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en het auteursrecht aan de fotograaf.

Meer weten over auteursrecht?

Auteursrecht (copyright) is een bijzonder vakgebied binnen het Intellectuele Eigendomsrecht. Het feit dat je auteursrecht niet kunt officieel kunt vastleggen, heeft consequenties voor de wijze van bescherming en het optreden tegen inbreuk en plagiaat. De specialisten van Novagraaf helpen je graag verder met jouw vragen op het gebied van auteursrecht. UNeem gerust direct met ons contact op via de knop hieronder. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.