NovumIP Platform Solutions

Met NovumIP Platform Solutions kunnen IE-afdelingen van innovatiegerichte bedrijven inzichtelijk maken hoe hun octrooien bijdragen aan de winst en de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. 

Ga naar microsite

NovumIP Platform Solutions is een gebruikersvriendelijke software-as-a-service (SaaS) oplossing die met alle software van derden kan worden geïntegreerd. Daarom kan deze oplossing fungeren als hoofdinterface en rapportagetool voor alle systemen van uw IE-afdeling. Informatie over uitvinders, agenten, octrooigevallen, documenten, overeenkomsten, producten, inkomsten, facturen, kosten, conclusiegrafieken, octrooiverklaringen en normen, en alle daarmee samenhangende correspondentie, is toegankelijk via één portaal. Op deze manier behoud je volledig overzicht over jouw octrooiportfolio. Hierdoor kan je effectievere IE-besluiten nemen, op eenvoudigere wijze leiding geven aan jouw afdeling en op efficiënte wijze beheerrapportages opstellen.

NovumIP Platform Solutions is bedoeld voor houders van Intellectuele Eigendomsrechten die: 

 • Moeite hebben wijs te worden uit de vele verschillende interne systemen;
 • R&D, IE en bedrijfsontwikkeling beter op elkaar willen afstemmen;
 • De rol van IE als bedrijfskritieke bron van inkomsten willen bevorderen; en/of
 • De efficiëntie, communicatie en procedures van de IE-afdeling willen verbeteren.

Afgestemd op jouw bedrijf

NovumIP Platform Solutions is een modulair systeem: IE-eigenaren kunnen de modules kiezen die relevant zijn voor hun bedrijf en IE-doelstellingen. De volgende modules zijn standaard bijgeleverd:

 • Zoeken: dankzij de OCR-zoekfunctie vindt u snel de informatie die je zoekt.
 • Rapportage en dashboards: de software bevat een geavanceerde rapportagefunctie en eenvoudig aanpasbare dashboards voor de informatie die in NovumIP Platform Solutions is opgeslagen of geïntegreerd. Zo heb je volledig overzicht over alle activiteiten, medewerkers en octrooiregistraties en lopende octrooiaanvragen.
 • Mobiele toegang: met de NovumIP Platform Solutions-app kan je werken waar je maar wilt.
 • Integratie van openbare gegevens:je hebt de beschikking over automatisch gegenereerde links naar de oorspronkelijk gepubliceerde documenten via PatBase, Espacenet en Google Patents.
 • Controle en veiligheid: volledig controletraject voor alle activiteiten plus eersteklas beveiliging om te waarborgen dat jouw gegevens altijd beschermd zijn.

De optionele modules zijn onder meer:

 • Annuïteiten portaal
 • Portaal voor uitvinders
 • Uitvindingbeheer
 • Royalty's beheer
 • Zakelijke informatie
 • Beheer van IE-rechten
 • Correspondentie en beheer hiervan
 • Documentbeheer
 • Factuurbeheer
 • Toegang voor agenten

Voor meer informatie of het aanvragen van een demo van NovumIP Platform Solutions kan je  een e-mail sturen naar novumip@novagraaf.com.

Vraag een proefversie aan.