IP2Check

Er komt een moment dat je jouw idee wilt omzetten in een concreet plan. Je zoekt een nieuwe naam en raadpleegt hiervoor verschillende online registers. Met IP2Check van Novagraaf verifieer je nu nog sneller diverse merkenregisters.

In het onderstaande venster kan je eenvoudig een merk intoetsen om te zien of er al een registratie voor het identieke merk bestaat. Klik op ‘zoeken’ en je krijgt direct een overzicht van eerdere registraties van het identieke merk. Je kunt ook meer in detail zoeken en meer details van het merk te zien krijgen. Klik hiervoor ‘geavanceerd zoeken’ aan.

  • Er kan alleen 100% identiek gezocht worden; dus zoeken op 'mars' geeft alleen resultaten met 'mars' maar geen resultaten met 'mars ruimtevaart',
  • De resultaten zijn indicatief, onder voorbehoud. Immers niet voor alle landen en/of voor alle varianten kan geverifieerd worden of uw (merk-)naam beschikbaar is,
  • Voor een volledige inschatting van de risico’s is het verrichten van een volledig merkgelijkenisonderzoek noodzakelijk,
  • IP2check werkt alleen met Internet Explorer versie 8.0 en hoger, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.

Betere beslissingen met IP2Check

Met IP2Check kan je eenvoudig merkenregisters raadplegen. Het geeft je razendsnel inzicht in bestaande merknamen. In het verleden moesten de verschillende registers een voor een geraadpleegd worden, maar met IP2check is dit niet meer nodig. Slechts één zoekopdracht volstaat om resultaten uit vier verschillende merkenregisters te verkrijgen.

Op basis van deze informatie heb je een indicatie over de beschikbaarheid van het merk dat je wilt gaan gebruiken. Overigens hoeft het bestaan van een eerdere registratie nog niet te betekenen dat het merk niet beschikbaar is. Uitgangspunt in het merkenrecht is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Resultaten uit verschillende registers

IP2Check raadpleegt online de volgende merkenregisters:

  • Het Benelux merkenregister (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE). Dit register bevat alle nationale merkregistraties die geldigheid hebben voor België, Nederland en Luxemburg. Inschrijving van uw merk in dit register bied je bescherming in de gehele Benelux.
  • Het Europese merkenregister (The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM). Dit register bevat alle merkregistraties volgens de regels van het OHIM. Het Europese merkenregister biedt u bescherming in alle landen van de Europese unie.
  • Het internationale merkenregister (World Intellectual Property Organization, WIPO). In dit register zijn merkregistraties beschikbaar die ingeschreven zijn voor landen die zich aangesloten hebben bij dit verdrag en/of het protocol van Madrid.
  • Het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk.

Aanvullend onderzoek mogelijk

Met IP2Check krijg je een indicatie over de beschikbaarheid van jouw merk. Twijfel je of heb je behoefte aan meer informatie of ondersteuning, dan kan Novagraaf voor je een beschikbaarheidsonderzoek (ook wel merkgelijkenisonderzoek) uitvoeren. Afhankelijk van jouw belang, richt het beschikbaarheidsonderzoek van Novagraaf zich ook op overeenstemmende merken die een mogelijk bezwaar kunnen vormen voor het gebruik en/of de registratie van het merk door jou.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.