Domeinnaambewaking

Je investeert in een domeinnaam en wilt een website en webadres (url) claimen. Omdat jouw domeinnaam uniek is, zal iedereen die jouw domeinnaam intypt bij je op de website terecht komen. Maar wat gebeurt er als iemand een variant van jouw domeinnaam intoetst? Denk aan een verbindingstreepje tussen twee woorden of aan een typefout? Of als iemand bewust een domeinnaam registreert waar jouw merknaam of bedrijfsnaam in is verwerkt? Met onze dienst merkbewaking word je direct op de hoogte gesteld als iemand een domeinnaam registreert met jouw naam of een vergelijkbare naam erin.

De registers voeren geen nadere analyse uit van de gewenste domeinnaam. Het criterium dat een domeinnaam uniek moet zijn is voor de registers voldoende. In de praktijk komt het echter steeds vaker voor dat partijen proberen mee te liften op jouw bedrijfsnaam of merknaam.

Domeinnaambewaking

De bewaking van domeinnamen van Novagraaf signaleert tijdig wanneer een ongewenste domeinnaam wordt geregistreerd. Vaak nog voordat er een website aan de domeinnaam is gekoppeld. Hierdoor kan je snel actie (laten) ondernemen en op die manier schade aan jouw bedrijfsnaam of merknaam voorkomen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Phishing en ander misbruik

Opzettelijk onjuist gespelde domeinnamen, die sterk lijken op jouw eigen domeinnaam, worden veelvoudig voor 'phishing' gebruikt. Phishing komt helaas steeds vaker voor. De bekendste voorbeelden van phishing zijn de varianten van webadressen van banken. Er wordt dan een website ontwikkeld die zo sterk lijkt op het origineel dat deze bijna niet van echt te onderscheiden is. Het doel van deze constructies is om met name privégegevens, creditcardgegevens en gebruikerscodes te onderscheppen. Ook worden domeinnamen waarin jouw merknaam is verwerkt, vaak gebruikt om namaakgoederen aan de man te brengen of om mee te liften op het (internet-)succes van jouw producten.

Beide situaties zijn vanzelfsprekend niet gewenst. Je kunt vervelende situaties voorkomen, bijvoorbeeld door zelf vooraf de meest gebruikte en/of voorkomende onjuiste varianten van uw domeinnamen (typos of misspellingen) te registreren. Vaak is het ook zo dat je kunt optreden tegen gevonden domeinnamen waarin varianten van jouw merknaam of bedrijfsnaam zijn opgenomen. Maar hoe kom je er achter dat er varianten van jouw domeinnaam in gebruik zijn?

Typos en misspellingen van domeinnamen

Een goede strategie is om allerlei veel voorkomende varianten van jouw domeinnamen op voorhand vast te leggen. Veel voorkomende varianten zijn in het algemeen typefouten of typos (in het Nederlands misspellingen):

  • Typefouten ('Novagrass' in plaats van 'Novagraaf’),
  • Omdraaiing van letters ('Navograaf' in plaats van 'Novagraaf'),
  • Weglaten van dezelfde opeenvolgende klinker of medeklinker ('Novagraf' in plaats van 'Novagraaf'),
  • Het dubbel intypen van letters ('Novagraaff' in plaats van 'Novagraaf').

Ook kunnen onze medewerkers snel de meest voorkomende foutieve varianten van jouw domeinnaam bekijken.

Meer weten over de bewaking van een domeinnaam?

Met de opkomst van internet wordt het voor derden steeds makkelijker om mee te liften op jouw succes. Wees op je hoede en probeer problemen voor te zijn. Wil je meer weten over phishing, typos/misspellingen en bewaking van domeinnamen? Of heb je vragen over de beschikbaarheid of registratie van domeinnamen? Neem dan eens contact op met Novagraaf via de knop onderaan deze pagina.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.