Modelregistraties – Portefeuille beheer

Novagraaf beschikt over alle benodigde juridische en technische kennis om uw portefeuille zorgvuldig te beheren. Daarnaast beschikt Novagraaf over de modernste software voor het zorgvuldig voorbereiden, indienen, beheren en beschermen van modelregistraties. Uiteraard houden wij alle belangrijke termijnen voor u in de gaten. 

Wat we doen

Modelvernieuwing

Wij zorgen ervoor dat uw modelregistraties geldig blijven en herinneren u steeds tijdig aan de noodzaak om uw modelregistraties te vernieuwen. Via een digitale online omgeving die Novagraaf u aanbiedt heeft u niet alleen een actueel overzicht van de status van uw aanvragen en registraties maar kunt u ook snel en efficiënt instructies doorgeven. 

Wijzigingen aan uw model of van uw bedrijf

Duidelijkheid over houderschap van uw modelregistraties en andere Intellectuele Eigendoms-rechten is essentieel, vooral bij het inroepen van deze rechten. Maar ook bij distributie, licentie of verkoop van uw producten, is het belangrijk dat de gegevens van de houder corresponderen met de feitelijke situatie. Mutaties in houderschap bijvoorbeeld in geval van overdracht of naamswijziging worden snel en kostenefficiënt voor u verwerkt.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.