Herhaalde waarschuwing voor IE-rechthebbenden: blijf alert op misleidende aanbiedingen

Door Frouke Hekker,

Regelmatig ontvangen wij berichten van klanten dat zij benaderd worden door ondernemingen die zich voordoen als een instantie voor IE-bescherming. Wij willen u waarschuwen géén betalingen te doen aan zulke partijen.

Er zijn verschillende varianten waarmee u op het verkeerde been kunt worden gezet. Een aantal hiervan zetten wij hieronder voor u uiteen:

 • Logo’s van officiële instanties worden (soms in enigszins gewijzigde vorm) overgenomen op documenten waarin u dringend wordt opgeroepen om een betaling te verrichten om een IE-recht te verkrijgen, in stand te houden en/of te publiceren. 
  Indien uw IE-rechten bij Novagraaf in beheer zijn, wordt u niet zelf benaderd door officiële instanties. Wij informeren u steeds tijdig over vernieuwing of instandhouding van uw registraties. Ontvangt u toch een brief en twijfelt u: neem gerust contact met ons op.
   
 • Wij zien een toename van malafide partijen die de indruk wekken een officiële instantie te zijn en ondernemers per brief, e-mail, fax of telefoon uitnodigen tot het doen van betalingen die nodig zouden zijn om een IE-recht te verkrijgen, in stand te houden en/of te publiceren. De registers waarnaar verwezen wordt, zijn echter geen officiële registers, waardoor de gevraagde overeenkomst en/of betaling geen enkel recht schept en daarmee ook geen enkel doel dient.
  Indien u wordt benaderd door een niet-officiële instantie, negeer dit gerust en ga in geen geval over tot het verrichten van betalingen.
   
 • Een variatie op bovengenoemde handelswijze is dat ondernemingen documenten ontvangen die op een factuur lijken maar die bij nadere bestudering in feite een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst blijken te zijn. Wanneer een dergelijke factuur wordt voldaan, blijkt een overeenkomst te zijn aangegaan voor bepaalde (onnodige) diensten zoals nutteloze publicatie van uw merk, vaak tegen betaling van een aanzienlijk bedrag.
  Wanneer u een dergelijke factuur ontvangt, negeer deze en ga in geen geval over tot het verrichten van betalingen.

Hierbij een greep uit partijen met een handelswijze zoals hierboven beschreven:

 • IRO – Warschau, Polen
 • WPTD – Praag, Tsjechië
 • EIPA – Brussel, België
 • EUIP – Geneve, Zwitserland
 • INT-trademarks – Hongarije
 • World Patent & Trademark Agency – Brno, Tsjechië
 • CRTP – Den Haag, Nederland
 • WIPOT – Wenen, Oostenrijk en Belgrado, Servië
 • Patent and Trademark Office – Washington DC, VS
   
 • Ook ten aanzien van domeinnamen zijn malafide partijen actief die ondernemers, vaak telefonisch, verzoeken een domeinnaam ‘veilig te stellen’. 
  Indien u een dergelijk aanbod wordt gedaan, raden we u aan hierop niet in te gaan en het gesprek onmiddellijk af te breken. Verstrek uitdrukkelijk géén persoons- en bedrijfsgegevens.

Mocht u benaderd worden door een onderneming en twijfels hebben over de betrouwbaarheid of de relevantie van de aanbieding/het ontvangen document, neem dan gerust contact op met (uw contactpersoon bij) Novagraaf. Onze beroepsvereniging treedt geregeld op tegen malafide aanbieders. Daarmee proberen wij de voor u hinderlijke vorm van acquisitie in te dammen.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.