Influencer marketing en regelgeving: Wat moet je weten over reclamewetgeving?

Door Ariane De Croo,
Influencer marketing en regelgeving: Wat moet je weten over reclamewetgeving?

Het dynamische landschap van digitale media en sociale netwerken heeft de manier waarop producten en diensten worden gepromoot drastisch veranderd. Echter, te midden van deze interessante mogelijkheden, blijft het van essentieel belang dat content creators zich bewust zijn van, en voldoen aan de specifieke reclameregels. Ariane De Croo bespreekt enkele voorschriften in de Europese Unie.  

In België schrijft het Wetboek van Economisch Recht voor dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, en een commerciële boodschap moet transparant en duidelijk naar de consument worden gecommuniceerd. De Vlaamse Regulator voor de Media in Vlaanderen voorziet content creators van richtlijnen met betrekking tot het labelen van video's met commerciële communicatie. 

In Nederland moet een adverteerder zich houden aan de regels van de Nederlandse Reclame Code, die zowel algemene regels als specifieke voorschriften voor reclame via sociale media en influencer marketing bevat. Naast deze algemene regels bevat de Code ook regels specifiek voor reclame via sociale media en influencer marketing. 

Het Verenigd Koninkrijk behandelt influencer marketing onder de CAP Code (UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing), vooral wanneer het als 'advertorial content' wordt beschouwd, met nadruk op de relatie tussen de influencer en de merkeigenaar. 

De Europese Commissie biedt verduidelijking over de rollen van influencers, adverteerders en verkopers in overeenstemming met de consumentenbeschermingswetgeving in de EU. 

Hoewel deze regels de rechten van consumenten beschermen, is het voor de gemiddelde volger niet altijd duidelijk wanneer een content creator een voordeel ontvangt voor zijn bericht. Commerciële berichten kunnen immers tussen gewone berichten verschijnen. Je maakt reclame wanneer je een product, een onderneming, een dienst, een merk op de voorgrond (mondeling, visueel of in een tekst) plaatst én je een voordeel ontvangt van de onderneming achter het merk, het product of de dienst. 

Wanneer een content creator een product, onderneming, dienst of merk benadrukt en hier een voordeel voor ontvangt, wordt dit beschouwd als reclame. Het is van cruciaal belang dat content creators transparant zijn over het commerciële karakter van hun berichten. Dit kan worden bereikt door het gebruik van duidelijke tags zoals 'advertentie', 'publiciteit' of 'reclame', of door labels zoals het 'Betaald Partnerschap'-label van Instagram of het 'Bevat betaalde promotie'-label van YouTube. 

Voor professionele content creators rust de verplichting om het commerciële karakter van hun berichten duidelijk kenbaar te maken. Transparantie staat hierbij centraal. Het taggen van het bedrijf achter het gepromote product of de geadverteerde dienst wordt sterk aanbevolen. 

Het benadrukken van een product of merk in een bericht kan nauw verbonden zijn met intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van merknamen, logo's en andere beschermde elementen moet in overeenstemming zijn met de geldende wetten en voorschriften. Het is cruciaal voor content creators om te begrijpen hoe ze deze rechten kunnen respecteren en tegelijkertijd effectieve en legitieme reclame kunnen maken. 

Als onderdeel van een holistische benadering raden we content creators aan om niet alleen de regels voor reclame compliance te volgen, maar ook om zich hier bewust van te zijn en advies in te winnen over intellectueel eigendom. Dit kan bijdragen aan het opbouwen van langdurige en wederzijds voordelige relaties tussen content creators en merkeigenaren, terwijl ook de rechten van alle betrokken partijen worden gerespecteerd. 

Meer weten over de regelgeving omtrent influencer marketing? Raadpleeg uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen door u te abonneren op onze nieuwsbrief

Dit artikel is geschreven door Ariane De Croo, ze is merken- en modellengemachtigde op ons kantoor in Brussel.  

 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.