Auteursrechtinbreuk en plagiaat

De laatste jaren heeft schending van auteursrecht een enorme vlucht genomen. Inbreuk op het auteursrecht, meestal in de vorm van plagiaat, is helaas dagelijkse praktijk. Om jouw werk en jouw inkomsten veilig te stellen, zijn er mogelijkheden om succesvol op te treden tegen plagiaat of tegen andere schending van uw auteursrechten.

Verschil plagiaat en schending auteursrecht

Vanuit juridisch perspectief is het allereerst goed om vast te stellen dat er een wettelijk verschil bestaat tussen plagiaat en schending van het auteursrecht. Indien iemand besluit een gedicht over te nemen van William Shakespeare en het doet voorkomen alsof het zijn eigen gedicht is, dan is geen sprake van schending van het auteursrecht. Immers, William Shakespeare is al meer dan 70 jaar geleden overleden. Er is dan echter wel sprake van plagiaat. Iemand die een hoofdstuk overneemt uit een bestseller van Dan Brown, zonder toestemming van de schrijver, maakt inbreuk op het auteursrecht.

Uitzonderingen op het auteursrecht

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, bijvoorbeeld een boek, muziek, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt onder meer het recht om kopieën en reproducties van het werk te maken en te verkopen, om van dit werk afgeleide producten te maken en het werk publiekelijk tentoon te stellen. Er is echter ook een aantal uitzonderingen; zoals het citaatrecht, de vrije nieuwsgaring, het gebruik van een gedeelte van het werk voor onderwijsdoeleinden en het beperkt eigen (thuis-)gebruik. Daarnaast zijn er uitzonderingen op het auteursrecht met betrekking tot wetten, besluiten, verordeningen en rechterlijke uitspraken.

Bewijs van auteursrecht

Uitzonderingen daargelaten, kan de maker van een werk zich in principe verzetten en het gebruik van zijn werk verbieden. Om uw rechten te beschermen, is het allereerst verstandig om uw werk bij een officiële instantie officieel aan te melden, bijvoorbeeld middels een i-depot of inschrijving bij een notaris. Dit is een bewijsmiddel om in het geval van een conflict het eigenaarschap van de auteursrechten aan te tonen. Ook raden wij u aan om het ©-teken te gebruiken om uw rechten optimaal te kunnen verdedigen.

Optreden tegen inbreuk

Als u daadwerkelijk wilt optreden tegen auteursrecht inbreuk, dan is het belangrijk om te bepalen of én in welke mate sprake is schending van het auteursrecht. Als u van mening bent dat dit het geval is, dan zult u diegene die merkinbreuk maakt in gebreke moeten stellen en hem of haar moeten verplichten om uw auteursrechten te respecteren. Doet de inbreukmaker dit niet, dan kunt u een procedure starten en een schadevergoeding eisen. Ook het Openbaar Ministerie kan uw claim onderzoeken en heeft bij grootscheepse of systematische schending van het auteursrecht de mogelijkheid de inbreukmaker strafrechtelijk te vervolgen.

Meer weten over auteursrechtschending?

Schending van het auteursrecht en plagiaat komen helaas steeds vaker voor. Voor u als maker is het belangrijk om uw rechten vooraf optimaal te beschermen en na te denken over een strategie bij inbreuk en/of plagiaat. Novagraaf helpt u hier graag bij. Samen met u bepalen wij welke stappen kunnen én moeten worden genomen om schending van het auteursrecht of plagiaat te voorkomen dan wel aan te pakken. Heeft u vragen, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.