Octrooionderzoek

Het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheid van het indienen van een octrooiaanvraag geeft u belangrijk inzicht. Met een dergelijk octrooionderzoek (prior art onderzoek) kunt u eerdere producten en technieken opsporen en daarmee mogelijks bezwaren en obstakels voor uw eigen product in een vroeg stadium ontdekken. U zult immers veel tijd en (financiële) middelen investeren om tot een octrooiverlening te komen. Alleen daarom al is het belangrijk dat u vooraf en tijdig inzicht krijgt in de mogelijkheden voor octrooiverlening van uw uitvinding.

Risico’s op weigering

Een uitvinding kan meestal worden beschermd middels een octrooi mits voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden. Onze praktijk leert dat de resultaten van een onderzoek belangrijke inzichten geven in de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet uw uitvinding niet aan de verplichte voorwaarden, dan zal de octrooiaanvraag niet worden verleend. De kosten die u hiervoor heeft gemaakt, worden door de officiële instanties (het octrooiregister) bovendien niet geretourneerd. En dat zou toch zonde zijn.

Extra veiligheid

Met een octrooionderzoek kunnen wij over het algemeen de belangrijkste risico’s identificeren. Bovendien kan een strategie worden bepaald die uw kansen op het verkrijgen van een octrooi/patent vergroot. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in bepaling van de technologische stand van zaken en mogelijke inbreuken (evaluaties). Het onderzoek geeft u ook inzicht in het speelveld binnen uw sector (competitive playing field) en identificeert onder meer identieke en/of soortgelijke patenten. Hiermee verkrijgt u direct inzicht in de mogelijke octrooiverlening van uw uitvinding of product. De resultaten en verkregen inzichten van het onderzoek kunt u bovendien gebruiken ter verbetering van uw eigen productbeschrijving of het perfectioneren van de uitvinding. U krijgt inzicht in elementen waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht. Bovendien biedt het onderzoek aanknopingspunten voor de noodzakelijke procedures bij de officiële instanties, zoals het EOB (Europees Octrooibureau) of de USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Vrijheid van handelen

Een octrooi geeft niet noodzakelijkerwijs het recht aan de houder om zijn uitvinding te exploiteren. In de praktijk kan het voorkomen dat uw vinding een bestaande technologie gebruikt of hier sterk op leunt, of een geoptimaliseerde uitvoering is van een octrooi/patent van een derde. Het kan gebeuren dat uw octrooi sterk lijkt op een octrooi van een derde. De wederzijdse vrijheid van handelen kan eventueel hiermee beperkt worden. De mate van vrijheid wordt inzichtelijk gemaakt en potentiële conflicten en/of inbreuk worden tijdig gesignaleerd. Met behulp van het octrooionderzoek van Novagraaf kunt u op een relatief voordelige wijze octrooien van anderen signaleren. Signalen die de mogelijke commerciële exploitatie van uw vinding zouden kunnen hinderen.

Meer weten over octrooi-onderzoeken?

Goede keuzes worden pas gemaakt als er optimaal inzicht is. Via ons verkrijgt u optimaal inzicht in de (on-)mogelijkheden van uw aanvraag. Ook voor vragen over octrooiaanvragen of voortzetting van uw octrooien in het buitenland kunt u terecht bij Novagraaf. U kunt contact opnemen via het formulier rechts bovenaan deze pagina.

Wil je graag meer informatie over merkonderzoek? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.