Octrooien - Juridische diensten

Novagraaf heeft al meer dan 130 jaar ervaring in het leveren van deskundig juridisch advies op het gebied van octrooien aan allerlei organisaties.

Ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden - zoals onderzoek naar het bestaan van eerdere octrooien, het begeleiden van complexe octrooiaanvragen en registraties en het uitvoeren van zeer administratieve taken - we passen onze juridische kennis en inzichten nauwkeurig toe om ervoor te zorgen dat jouw octrooien (patenten) juridisch geldig en verantwoord alsmede commercieel aantrekkelijk beschermd worden.

Wat we doen:

Octrooionderzoek en analyse

Door conflicterende patenten/octrooien vroegtijdig in het technologieontwikkelingsproces te identificeren, kunnen we voor bedrijven het risico verkleinen dat ze een product lanceren waarvan de functies inbreuk maken op de rechten van een derde partij. Onze expertise bij dit octrooionderzoek naar mogelijke obstakels en het identificeren hiervan, maakt ons uniek en biedt jouw bedrijf de zekerheid die je zoekt voordat je start met de commercialisering van een nieuw product. Meer lezen over octrooionderzoek.

Zorgvuldig opstellen en indienen van een octrooi

Om de bescherming van een octrooiaanvraag te maximaliseren, is het van cruciaal belang om een uitvinding of toepassing vast te leggen via duidelijke en exacte beschrijvingen, in het licht van zowel bestaande stand van de techniek als eerdere relevante claims en conclusies. Het netwerk van advocaten en octrooigemachtigden van Novagraaf beschikt over de benodigde expertise bij het opstellen en indienen van nieuwe octrooiaanvragen, advisering over het juiste soort recht (soort octrooi of model) en jurisdictie en het voldoen aan de nodige formaliteiten en termijnen.

Opvolging

De opvolging van octrooiaanvragen kan een spoedeisend en uitdagend proces zijn en vereist daarom een diepgaande technische expertise op technologisch en administratief gebied. Het netwerk van experts van Novagraaf werkt nauw met onze klanten samen bij de beschrijving en afhandeling van de octrooiverlening bij de relevante octrooiregisters, waardoor uw bedrijf wordt ontlast en de kracht van het uiteindelijke octrooi wordt vergroot. Onze aanwezigheid in geheel Europa en daarbuiten zorgt ervoor dat we zowel de Nationale, als Europese octrooiaanvragen kunnen indienen in strikte naleving van vastgestelde tijdframes en formaliteiten, inclusief vertaling, waarbij we prioriteit claimen voor een eerder ingediende octrooiaanvraag.

Opposities en handhaving

Op het gebied van concurrerende technologie zijn octrooien zowel van grote waarde als vaak het onderwerp van een aanval. Bij voorafgaand octrooionderzoek (due diligence) tot geldigheidsadvies, oppositiebeheer en ondersteuning van geschillen (conflictbeslechting), de advisering van Novagraaf geeft onze klanten een zo sterk mogelijke positie in het geval van inbreukprocedures.

 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.