Airbnb voor honden

Airbnb, de internationale online marktplaats voor verhuur en het boeken van privé-accommodaties, heeft de Schot Allan Ritchie - houder van het merk HAIRBNB voor hondenoppasdiensten - gedreigd met een rechtszaak in verband met merkinbreuk. Theo Visser licht de kwestie, die het belang van het hebben van een merkbewakingsabonnement aantoont, toe.

Hondenoppas

Allan Ritchie is een voormalige politiehondenbegeleider uit het Schotse Peebles, even ten zuiden van Edinburgh. Hij heeft, naast het trainen van honden, een hondenoppasservice, dagopvang voor huisdieren en een kattenpension opgezet. Bovendien zoekt hij oppas voor honden die gedurende een bepaalde, vaak langere periode, verzorgd moeten worden. Daarvoor heeft hij de toepasselijke naam Hairbnb gekozen - wellicht geïnspireerd door Airbnb. In februari 2018 heeft hij een beeldmerkaanvraag ingediend bij het Britse merkenbureau. Na publicatie van het merk konden derden oppositie indienen. Dit is niet gebeurd en het merk werd definitief ingeschreven.

Sommatie

In april van dit jaar kwam Airbnb het merk op het spoor en stuurde zij Ritchie een sommatie om te stoppen met het gebruik van de merknaam HAIRBNB. Ritchie is verontwaardigd dat de multinational pas na het verstrijken van de oppositietermijn actie onderneemt; hij heeft veel kosten gemaakt en zijn bedrijf draait goed. Stoppen met het merk betekent voor hem een strop.

(Tijdige) actie

Airbnb moet als merkhouder wel actie nemen, ook al is het tegen een eenmanszaak. De kans dat het publiek beide bedrijven gaat verwarren en meent dat er een relatie tussen de bedrijven is, lijkt aanwezig. De kwestie zal wellicht in der minne geschikt worden, maar het geeft eens te meer aan dat het hebben van een merkbewakingsabonnement om tijdig geattendeerd te worden op de jongere aanvraag van overeenstemmende merken zodat in voorkomend geval bijtijds actie kan worden ondernomen, grote toegevoegde waarde heeft.

Airbnb - Hairbnb

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.