[Blog] Conflict op de planken: Tribute show 'MJ Live' en Michael Jackon's merkrechten

[Blog] Conflict op de planken: Tribute show 'MJ Live' en Michael Jackon's merkrechten

Geldige reden Tribute shows zijn erg populair, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. MJ Live is een Michael Jackson tribute show die al sinds 2012 door de Verenigde Staten toert en al meer dan 3600 keer is opgevoerd voor in totaal ruim 2,5 miljoen bezoekers.  

Sinds januari 2024 heeft het bedrijf achter MJ LIVE een merkaanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO voor zowel het woordmerk als het beeldmerk MJ Live. De naam wordt al meer dan 10 jaar gebruikt en in de Verenigde Staten.  De aanvragen zijn nog niet inhoudelijk door het Amerikaanse merkenbureau beoordeeld. Vast staat dat merken van beroemde personen in de USA een grote beschermingsomvang hebben en niet zomaar mogen worden gebruikt. De erfgenamen van Michael Jackson hebben merkrechten en staan sterk vanwege de beroemdheid van Michael Jackson. 

De erfgenamen van Michael Jackson (MJ) hebben geen bezwaar tegen het optreden van de tribute show in Las Vegas, maar willen optredens buiten de staat Nevada verbieden. Zij hebben de organisatoren van de shows buiten Nevada een sommatie gestuurd om de optredens niet door te laten gaan. Zij willen verwarring bij de consument voorkomen en vrezen voor de kwaliteit van de show waarop zij geen invloed hebben. 

MJ The musical 

De erfgenamen van Michael Jackson hebben een eigen MJ the Musical. Deze show toert ook door de Verenigde Staten, maar komt ook ver daarbuiten onder, meer in Sydney en Londen. Het bedrijf achter de tribute show heeft nu een zaak aangespannen tegen de erfgenamen van Michael Jackson.  

Of de erfgenamen deze zaak gaan winnen is nog maar de vraag. In de merkenwetgeving is bepaald dat wanneer er een geldige reden bestaat voor het gebruik van het merk van een ander dat gebruik onder voorwaarden is toegestaan. Omdat de tribute gaat over Michael Jackson zou dat een geldige reden voor gebruik kunnen opleveren. Dan komen echter direct andere intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten om de hoek kijken. Ongetwijfeld zal in de tribute ook muziek en songteksten van Michael Jackson ten gehore worden gebracht. De eigenaar van die rechten kan daar in beginsel tegen optreden. 

Een geldige reden voor gebruik van een merk kan er ook zijn wanneer u originele producten voorzien van dat merk doorverkoopt of bijvoorbeeld services levert voor reparatie en onderhoud van merkproducten. Gebruik van het merk is dan wel toegestaan, al geldt wel de beperking dat het gebruik niet de indruk mag wekken dat er een economische band bestaat met de merkhouder.  

Onze consultants kunnen u steeds adviseren over de vraag of het gebruik van het merk met geldige reden valt binnen de grenzen die daaraan worden gesteld door wet en rechtspraak. Meer informatie? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en abonneer op onze nieuwsbrief. 

Dit artikel is geschreven door Theo Visser, hij is sinds 1976 verbonden aan Novagraaf en is in 2021 uitgeroepen tot Legal Influencer door Lexology.   

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.