[Blog] EIFFEL-merkregistratie doorgehaald

Door Ingrid Mennens,

Het Benelux Bureau heeft onlangs de doorhaling van het merk EIFFEL bevolen, geregistreerd door Eiffel World SARL.  

De Franse firma Eiffel World SARL registreerde het merk EIFFEL in de Benelux voor een groot aantal producten en diensten. Het is duidelijk dat Eiffel Wold SA via de merkregistratie een monopolie tracht te bekomen van de commercialisatie van deze beroemde naam.  

De erfgenamen van Gustave Eiffel hebben zich verenigd in de Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE). ADGE heeft tot doel de nagedachtenis van Gustave Eiffel te bevorderen en reputatie en de familienaam EIFFEL te bewaken tegen misbruiken.  

ADGE heeft een procedure tot nietigverklaring van het merk EIFFEL ingesteld bij het merkenbureau. ADGE stelt dat Eiffel World SARL te kwader trouw was bij het registreren van het merk EIFFEL. 

Als verdediging riep Eiffel World SARL in dat haar zaakvoerder, dhr Philippe Couperie Eiffel ook een erfgenaam is en dat hij het recht heeft zijn familienaam als merk te gebruiken. 

Het Bureau gaf de erfgenamen van Gustave Eiffel gelijk en beval de doorhaling van de registratie van Eiffel World SARL.  

In haar beschikking erkent het Bureau het principe dat een familienaam een merk kan zijn, maar het geeft duidelijk aan dat dergelijk gebruik enkel toegelaten is binnen de grenzen van de eerlijke handelspraktijken.  

Kwade trouw veronderstelt een oneerlijke intentie om, op een manier die niet strookt met de eerlijke handelspraktijken, de belangen van derden in gevaar te brengen of met de bedoeling om via een merkregistratie onterecht een exclusief recht te verkrijgen.  

De doorhaling van deze merkregistratie doet dus niet af aan het recht op de familienaam van dhr Philippe Couperie Eiffel. Meer weten over merkregistratie en nietigverklaring? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer nu op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. 
 
Dit artikel is geschreven door Ingrid Mennens, ze is managing director van Novagraaf België en werkzaam op ons kantoor in Brussel.  

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.