Co-existentieovereenkomst breekt Buc-ee’s op

Door Theo Visser,

Een federale rechter in Nebraska (Verenigde Staten) heeft een claim wegens merkinbreuk, ingediend door supermarkt- en tankstationketen Buc-ee’s, tegen de firma Bucky’s afgewezen. Theo Visser belicht de kwestie en de eerder tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomst.

Achtergrond

Buc-ee’s werd in 1982 opgericht. Het bedrijf heeft nu 30 supermarkten en tankstations in Texas. Buc-ee’s gebruikt ter onderscheiding van haar diensten een logo met een bever, zie hieronder:

Buc-ee's

Bucky’s bezit 50 supermarkten in de omgeving van Chicago, 32 in Omaha (Nebraska) en drie in St. Louis (Missouri). Het logo is de naam in een gestileerde vorm:

Bucky's

Rechtszaak

Buc-ee’s is een rechtszaak gestart tegen Bucky’s nadat bekend werd dat het bedrijf zes zaken in de omgeving van Houston wilde openen. Volgens Buc-ee’s is er sprake van overeenstemming tussen beide merken, die kan leiden tot verwarring bij het publiek, waardoor er sprake is van merkinbreuk. Buc-ee’s eist bij de rechter dat Bucky’s stopt met het gebruik van het merk in de nabijheid van de zaken van Buc-ee’s.

Co-existentieovereenkomst

De juridische strijd tussen beide partijen gaat echter terug tot 2006, toen beide bedrijven ook al met elkaar in de clinch lagen over de merknaam. Bucky’s diende in januari 2006 een aanvraag tot registratie in voor haar merk en Buc-ee’s deponeerde haar merk in april van hetzelfde jaar. Na een juridische strijd, aangespannen door Bucky’s, werd de kwestie in 2009 minnelijk geregeld. Bucky’s heeft de oudste rechten en ging er mee akkoord dat Buc-ee’s zijn merknaam in Texas mocht blijven gebruiken omdat de supermarktketens voldoende ver van elkaar waren gesitueerd en de logo’s in voldoende mate van elkaar afwijken, zodat de kans op verwarring gering was.

In de overeenkomst die beide partijen sloten, stond onder meer dat beide partijen geen rechtszaak tegen elkaar zouden aanspannen met betrekking tot het gebruik van de naam Bucky’s in welk geografisch gebied dan ook. En omdat de partijen het erover eens waren dat er geen verwarringsgevaar zou voortvloeien uit het afzonderlijke gebruik van hun respectieve merken, kunnen beide partijen zonder bezwaar uitbreiden naar elk geografisch gebied.

Oordeel rechter

In de door Buc-ee’s aangespannen zaak oordeelde de rechter dat de co-existentieovereenkomst tussen partijen duidelijk was. De zaak werd niet in behandeling genomen omdat de partijen waren overeengekomen dat zij niet tegen elkaar zouden procederen over merkinbreuk.

Het opstellen van (co-existentie)overeenkomsten is werk voor specialisten. Onze consultants staan u graag terzijde bij zowel het opstellen van dit soort overeenkomsten als het voeren van onderhandelingen die tot de overeenkomst moeten leiden.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Gremlins in conflict

Warner Bros maakt op basis van haar Gremlins-merkregistraties bezwaar tegen de aanvraag van het merk Tiny Gremlin voor een webwinkel op het gebied van interieurdecoratie, kleding en diervoeding. Theo Visser geeft een toelichting op de kwestie en de reikwijdte van het registreren van bekende persoonsnamen.

Door Theo Visser,
Gremlins in conflict

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.