De gulden middenweg

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft onlangs een beslissing genomen in de oppositieprocedure tussen de Luxemburgse firma Revetas Holding, die een merkaanvraag had verricht voor het woord/beeldmerk Park Center, en de vakantieparkketen Center Parcs. Theo Visser belicht deze kwestie en geeft aan hoe de bekendheid van een merk kan worden aangetoond.

Achtergrond

Revetas Holding, gevestigd in Luxemburg, is een onroerend goed investeringsgroep. De firma heeft bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een aanvraag ingediend voor het woord/beeldmerk Park Center:
Park Center logo

Behalve voor financiële diensten is het merk ook aangevraagd voor diensten in klasse 41 (amusementsdiensten; entertainment) en 43 (hoteldiensten; restauratie; accommodatie diensten). Tevens is het merk aangevraagd voor de volgende diensten in klassen 35, 36 en 37: demonstratie van producten; diensten op het gebied van bedrijfsvoering; publiciteit; het groeperen van een variatie van producten (exclusief het transport ervan) ten voordele van anderen, het in staat stellen van klanten om dergelijke producten op gunstige wijze te bekijken en te kopen; advisering op financieel gebied; verhuur van onroerend goed; courtagediensten; kapitaalbelegging; bouw; bouw van winkelcentra.

Oppositie

Tegen de aanvraag is oppositie ingediend door Center Parcs. Center Parcs is een bekende keten van vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Center Parcs voert aan dat het merk al 50 jaar bestaat en dat zij 12 Center Parcs parken in de Benelux heeft waarbij door het zeer intensieve en grootschalige gebruik van het merk CENTER PARCS in de Benelux, het merk een zeer groot onderscheidend vermogen heeft gekregen en het dus een uitgebreidere bescherming toekomt.
Center Parcs logo

Visueel, auditief en begripsmatig zijn de merken volgens haar identiek. Het bedrijf maakt bezwaar tegen de aanvraag van het merk PARK CENTER voor de diensten in alle klassen waarvoor het werd gedeponeerd omdat zij van mening is dat de diensten in de klassen gedeeltelijk identiek, althans sterk overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor zij het merk CENTER PARCS heeft geregistreerd. Voor zover de diensten waarvoor het merk Park Center is aangevraagd niet soortgelijk zijn, dient de inschrijving van dit merk volgens Center Parcs geweigerd te worden vanwege de ruimere bescherming die aan het merk CENTER PARCS toekomt vanwege de reputatie van het merk.

Verweer

Als verweer voert Revetas aan dat haar activiteiten bestaan uit het investeren in vastgoed voor de retailbranche en bedrijven die kantoorruimte nodig hebben. Van verwarringsgevaar is volgens haar geen sprake omdat de vereiste overeenstemming tussen de merken ontbreekt. Auditief stemmen de merken niet overeen. Revetas stelt dat het een groot verschil maakt of het eerste en meest in het gehoor springende deel van het merk begint met PARK, een kort woord van één lettergreep, of met CENTER, een lang woord van twee lettergrepen. Dit klinkt anders. Ook visueel zijn de merken niet identiek; Park is met een K en Parcs is meervoud met een cs aan het einde van het woord. Bovendien is een deel van de diensten niet overeenstemmend.

Beoordeling

CENTER PARCS bestaat al 50 jaar en heeft een grote bekendheid verworven. Revetas heeft dit niet betwist. Het Bureau gaat er dus van uit dat het onderscheidend vermogen van het merk CENTER PARCS door langdurig en intensief gebruik groot is .

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Visueel
Het loutere feit dat de merken in omgekeerde volgorde staan, kan er niet toe leiden elke vorm van visuele overeenstemming uit te sluiten. Het Bureau besluit dat de merken visueel overeenstemmen.

Auditief
De uitspraak van de woorden CENTER in de merken is identiek. De uitspraak van de elementen PARCS en PARK verschilt enkel door de toevoeging van een S aan het einde van het ingeroepen recht. De uitspraak van de C in het ingeroepen recht en de K in het merk Park Center is identiek. Ook hier geldt dat de loutere volgorde van de woorden niet kan verhinderen dat de merken in hun geheel op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatig
Het merk waartegen oppositie is ingediend, bestaat uit de Engelse dan wel Nederlandse woorden PARK en CENTER. De merken stemmen in begripsmatig opzicht sterk overeen in de mate dat zij beide verwijzen naar een centrum en een park, dan wel in omgekeerde volgorde.

Het Bureau besluit dat de merken visueel en auditief overeenstemmen en begripsmatig sterk overeenstemmen. De diensten in de klassen 41 en 43 komen volgens het Bureau overeen. De diensten in de andere klassen niet. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen voor de identieke dienstenklassen.

Hoe toon je de bekendheid van een merk aan?

Ook in deze zaak werd een beroep gedaan op de bekendheid van een merk. De bekendheid dient wel te worden aangetoond. Het is daarom van groot belang om periodiek gegevens te verzamelen waaruit de bekendheid van een merk objectief kan worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit gegevens over websitebezoek, gespendeerd marketingbudget, marktonderzoek en  cijfers over marktaandeel.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.