Een vuiltje aan het luchtje

Bargello is een parfummaker uit het zuiden van het land. In de winkels van Bargello worden parfums verkocht die een imitatie zijn van parfums van bekende cosmeticamerken. Intern maakt de parfummaker gebruik van lijsten waarop per parfum vermeld staat wat het bekende equivalent is van dat specifieke luchtje.  Chanel was van mening dat Bargello met deze handelswijze inbreuk maakte op haar merkrecht en dat Bargello ongerechtvaardigd voordeel trok door mee te liften op de bekende merkparfums van Chanel. Bargello stelde zich op het standpunt dat sprake was van geoorloofde vergelijkende reclame, maar is dat ook zo?

Exclusief recht
Een merk is een teken dat dient om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een merkrecht geeft de houder een exclusief recht op het gebruik van het merk voor de desbetreffende waren en diensten. 

Bekende merken kennen een grotere beschermingsomvang dan merken die geen grote bekendheid hebben. Het is niet toegestaan om aan te haken bij bekende merken indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het bekende merk.

In het arrest L’Óreal/Bellure, dat net als de kwestie tussen Bargello en Chanel ging over imitatieparfums, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken wanneer een ander dan de merkhouder door het gebruik van haar teken “in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.” 

Vergelijkingslijsten
In L’Óreal/Bellure was er sprake van imitatieparfums waarbij de vormgeving van de verpakking van de imitatie luchtjes een zekere gelijkenis had met de verpakking van de parfums van L’Óreal. In deze zaak werd ook gebruik gemaakt van vergelijkingslijsten: deze waren bovendien beschikbaar voor consumenten. Bij de parfumeries van Bargello werden de lijsten “louter intern” gebruikt, zo stellen zij zelf.

De rechter was het hier niet mee eens: “Ook als de vergelijkingslijsten alleen door het personeel worden gehanteerd vervullen de merken/tekens in het communicatieproces van Bargello met de klant nog steeds (dezelfde) sleutelrol als wanneer de klant ze zelf raadpleegt.”

De rechter was dan ook van mening dat er niet gesproken kon worden van een louter intern gebruik en stelde dat Bargello ongerechtvaardigd voordeel trok uit het onderscheidend vermogen en afbreuk deed aan de reputatie van de merken van Chanel. Er was geen sprake van vergelijkende reclame: Bargello haakte met haar parfums te veel aan bij de bekende parfums van Chanel. Dat de consument niet zelf op een lijst kon zien welk product van Bargello op een parfum van Chanel moest lijken, doet hier geen afbreuk aan. 

Heeft u vragen over de beschermingsmogelijkheden en -omvang van uw merk? Neem contact op met een van onze consultants.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.