EU-merken en geneesmiddelen: het Europees Bureau legt uit hoe je een weigering kunt vermijden

Door Laetitia Cardi,

EUIPO, Juan Antonio MORALES PAREDES, De goede en slechte kant van drugs: aanvaarde beginselen van goede zeden krachtens artikel 7, lid 1, onder f), EUTMR.

Tijdens een webinar van het EUIPO op 10 mei jl. werd in herinnering gebracht wat als merk in de Europese Unie kan worden geregistreerd wanneer het verwijst naar geneesmiddelen (termen en/of afbeeldingen).

Het hangt allemaal af van het soort geneesmiddel waarnaar het merk verwijst.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen legale drugs en substanties zoals geneesmiddelen, alcohol, tabak, enz., en illegale drugs zoals cocaïne, heroïne, LSD, ecstasy, cannabis, en vele andere.

De eerste levert geen bijzonder probleem op. Het EUIPO herinnert eraan dat merken kunnen worden gedeponeerd in de desbetreffende klassen:

  • Klasse 05 voor geneesmiddelen en andere farmaceutische producten;
  • de klassen 32 en 33 voor bier en andere alcoholische dranken
  • klasse 34 voor tabaksproducten.

Wat illegale drugs betreft, onderscheidt het EUIPO echter verschillende gevallen

Een merk dat het gebruik van illegale drugs bagatelliseert of bevordert, zal worden geweigerd op basis van de openbare orde of de goede zeden. Zo werd bijvoorbeeld EU merkaanvraag nr. 013590948 geweigerd.

Omgekeerd kan een merk dat verwijst naar een illegale harddrug (heroïne, cocaïne, enz.) op deze basis aan afwijzing ontsnappen, op voorwaarde dat het duidelijk tot doel heeft de drug in kwestie te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn het in 2019 gedeponeerde EU-merk NO COCAINE HERE nr. 018013263, dat is ingeschreven voor kunstvoorwerpen van de klassen 6, 16, 20 en 21 en voor diensten op het gebied van het organiseren van tentoonstellingen van klasse 41, of het EU-merk COCAINE ANONYMOUS nr. 000121087, dat is ingeschreven voor ontgiftingsdiensten van klasse 42.

I love cocaineSommige van de illegale drugs worden omschreven als softdrugs, d.w.z. alle drugs die onder de term cannabis worden gegroepeerd.

De inschrijving van een merk dat naar cannabis of marihuana verwijst, zal noodzakelijkerwijs worden geweigerd wanneer het betrekking heeft op tabaksproducten (klasse 34), diensten bestaande in de verkoop van dergelijke producten met het oog op het roken ervan (klasse 35), of diensten bestaande in ontspanning (klasse 41). 

Daarentegen zou het merk, mits het onderscheidend vermogen bezit, kunnen worden aanvaard voor inschrijving voor waren van de klassen 03 (cosmetische producten), 05, 10 (farmaceutische, medische producten), 31 (planten), en diensten van klasse 35 (verkoop van dergelijke producten voor andere doeleinden dan roken) of 44 (medische diensten).

Opdat een dergelijk merk niet zou worden afgekeurd wegens inbreuk op de openbare orde of de goede zeden, is het noodzakelijk dat de aanvraag te goeder trouw wordt ingediend, maar ook dat het ingeschreven teken geen enkele boodschap of mogelijke interpretatie overbrengt die het gebruik van illegale drugs bevordert of daartoe aanzet.

Ten slotte zal in de klassen 29, 30, 32 en 33 (eet- en drinkwaren) en 43 (levering van eet- en drinkwaren) een onderscheid moeten worden gemaakt naar gelang van het soort drugs in kwestie. Zo zal een merk dat naar marihuana verwijst en bij de consument de suggestie wekt dat het product psychotrope effecten heeft, in beginsel worden geweigerd. 

Bavaria Weed

In een beslissing van 12 mei 2021 heeft het Gerecht van de Europese Unie de afwijzing van merkaanvraag nr. 017997323 voor diensten van de klassen 35, 39, 42 en 44 met betrekking tot de verhandeling van cannabis voor (onder meer) medicinale doeleinden, bevestigd. In deze zaak bleek de term "weed", een slangterm die wordt gebruikt om illegale marihuana aan te duiden, te verwijzen naar recreatief gebruik, dat in veel lidstaten verboden is, en niet naar therapeutisch gebruik

Hoewel in veel lidstaten wordt gedebatteerd over de legalisering van cannabis voor therapeutische en recreatieve doeleinden, blijft het gebruik en de consumptie ervan in de meeste lidstaten tot op heden illegaal. Daarom moet bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan met elk voorgesteld handelsmerk dat naar drugs verwijst.

Aarzel niet om contact op te nemen met jouw Novagraaf Consultant als je vragen hebt over dit onderwerp.
Om de webinar te bekijken, bezoek de EUIPO website.

Laetitia Cardi, advocaat industriële eigendom - merken, ontwerpen en modellen, Novagraaf Frankrijk

Source : EUIPO, Juan Antonio MORALES PAREDES, The good and bad side of drugs: accepted principles of morality under Article 7(1)(f) EUTMR.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Het merkenrecht in de wereld van horloges

Binnen de rijke geschiedenis van de horloge-industrie, hebben intellectuele eigendomsrechten een cruciale rol gespeeld. Octrooien hebben in de loop der jaren een sleutelrol gespeeld bij de bescherming van innovaties, zoals de tourbillon of het automatische uurwerk. Ook het merkenrecht is zeer belangrijk gebleken bij de bescherming tegen namaak en andere vormen van merkinbreuk. Michaël Sumer licht enkele interessante en merk gerelateerde casuïstiek binnen de wereld van horloges toe. 

Door Michaël Sumer,
Het merkenrecht in de wereld van horloges
Nieuws en opinie

Catfight met CAT

De beslissing van de Kamer van Beroep van het EU-merkenbureau EUIPO van 23 augustus jl. laat zien dat een woord voor bepaalde waren als niet of weinig onderscheidend kan worden gezien, terwijl hetzelfde woord voor andere waren wel een merkfunctie kan vervullen. In deze kwestie kwam aan de orde dat hoewel het woord ‘cat’ geen onderscheidend vermogen bezit voor speelgoed in de vorm van katten dan wel speelgoed gemaakt voor katten, dit woord wel onderscheidend vermogen kan hebben voor replica’s van o.a. voertuigen, machines, tractoren, vrachtwagens of aanhangwagens. 

Catfight met CAT
Nieuws en opinie

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Het klinkt vanzelfsprekend dat een octrooi voor een uitvinding alleen kan worden aangevraagd door een persoon. Per slot van rekening zijn alleen mensen in staat om nieuwe innovatieve technologieën uit te vinden. Maar wat als  nieuwe technologie volledig wordt ontwikkeld door een zeer geavanceerde computer? Wie kan dan worden beschouwd als uitvinder? Deze vraag stond centraal in een aantal procedures die werden gevoerd bij octrooibureaus over de hele wereld, waaronder het Europees Octrooibureau (EOB).

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.