Innovaties en transformaties: IE-trends in 2024

Door Vanessa Harrow,
IP landscape 2024 cloudy blue sky and yellow field

In de afgelopen drie jaar, is de wereld om ons heen flink veranderd. Terwijl we allemaal onze weg probeerden te vinden na de Covid-pandemie met nieuwe manieren van werken, leven en zakendoen, bleef de wereldeconomie veranderen.  

Aan het begin van het nieuwe jaar, is het een mooi moment om in kaart te brengen welke trends van belang zijn in 2024, en hoe belangrijke gebeurtenissen intellectueel eigendom kunnen beïnvloeden.  

Opkomende technologieën 

Iedereen die recent een IE-conferentie heeft bijgewoond of van plan is om bij te gaan wonen, weet dat opkomende technologieën een veelbesproken onderwerp is. Bijna elk evenement lijkt zich te richten op, of in ieder geval een deel te wijden aan, kunstmatige Intelligentie en andere opkomende technologieën. 

Voor IE-eigenaren kunnen deze opkomende technologieën hun bedrijfsprocessen op verschillende manieren beïnvloeden. 

Zo kunt u zich afvragen of uw IE-portefeuille nog wel geschikt is voor het beoogde doel of dat door de ontwikkelingen op gebieden als AI en AR (Augmented Reality) de strategie voor deponering, bewaking en handhaving moet worden herzien. Daarnaast neemt door de technologische vooruitgang ook namaak en copycats toe. Het is voor IE-eigenaren dan ook van cruciaal belang om de IE-strategie steeds te actualiseren en af te stemmen op recente veranderingen.  

De juridische sector is ook begonnen met het omarmen van voornoemde veranderingen. Van relatief kleine veranderingen die zorgen voor een snellere en efficiëntere levering van de administratieve elementen van IE, zoals vernieuwingen en registraties, tot het gebruik maken van AI-tools voor complexe juridische diensten zoals onderzoek. In 2023 was Markify (een Questel bedrijf) bijvoorbeeld de eerste intellectuele eigendomsdienst die een ChatGPT powered trademark service lanceerde met als doel gebruikers te laten ervaren hoe een geavanceerd Large Language Model zoals ChatGPT kan dienen in de context van het zoeken naar handelsmerken.  

Door samen te werken met bedrijven die het belang van deze ontwikkelingen erkennen en er prioriteit aan geven, profiteren eigenaren van intellectueel eigendom niet alleen van tijd- en kostenbesparende oplossingen, maar zijn ze ook beter in staat om ervoor te zorgen dat ze geen belangrijke veranderingen in het intellectueel-eigendomslandschap missen. 

 

Kostenefficiënt beheer

Een belangrijke verandering is de mogelijkheid om met geavanceerde oplossingen een kostenefficiënt beheer te voeren.  Novagraaf heeft dit vooropgesteld bij de ontwikkeling van haar Global Trademark Portfolio Management.  

Efficiënt en kosteneffectief wereldwijd beheer van IE-portfolio's vereist een zorgvuldige balans tussen interne en externe ondersteuning. Bij Novagraaf begrijpen we dat er niet één manier is om juridisch advies en administratieve taken met betrekking tot bijvoorbeeld merkregistraties te combineren en daarom bieden we onze oplossingen op maat aan om precies aan uw behoeften te voldoen. Deze op maat gemaakte oplossingen omvatten ook het aanbieden van op maat gemaakte kostenopties voor beheer. Van het traditionele model van dienstverlening op basis van gemaakte uren tot vaste vergoedingen of zelfs op abonnementen tegen vooraf gefixeerde kosten. 

Omdat IE-eigenaren onder druk blijven staan om meer te doen met minder, bieden deze nieuwe traditionele kostenregelingen een interessant alternatief.   

 

Hulpvragen voor 2024 

Ook in het dynamische landschap van 2024 is het maximaliseren van uw intellectueel eigendom strategie cruciaal voor succes. Het is niet voldoende om alleen op de hoogte te zijn van belangrijke ontwikkelingen; u moet ook wendbaar zijn en met de stroom van veranderingen mee kunnen gaan. Om u te begeleiden op deze boeiende reis, presenteren wij de volgende kernvragen die dienen als kompas op weg naar het optimaliseren van uw IE-strategie, waarbij we niet alleen kijken naar wat er gebeurt, maar ook naar hoe u er proactief bij betrokken kunt zijn: 

  • Houden mijn IE-portfolio en -strategie gelijke tred met opkomende technologieën of moet ik enkele wijzigingen aanbrengen?  
  • Heeft mijn huidige IE-provider een focus op opkomende technologieën, zodat hij proactief kan zijn en kan vaststellen waar veranderingen nodig zijn in mijn portfolio en strategie?    
  • Maakt mijn huidige IE-provider gebruik van opkomende technologieën bij het leveren van hun diensten om ervoor te zorgen dat ik profiteer van de efficiëntie en kostenbesparingen die dergelijke technologieën met zich mee kunnen brengen en om ervoor te zorgen dat ik geen belangrijke ontwikkelingen in het beheer van IE mis?   
  • Hoe brengt mijn huidige IE-provider zijn diensten in rekening en werkt dit nog steeds voor mijn bedrijf of moet ik alternatieve vergoedingsregelingen onderzoeken?  

De wereld waarin we leven blijft zich ontwikkelen en verandert steeds sneller. De bovenstaande veranderingen zijn slechts het topje van de ijsberg, en op basis van inzichten die werden verkregen in de afgelopen jaren zal 2024 waarschijnlijk weer een groot jaar van verandering worden. Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met belangrijke veranderingen die uw IE-portefeuille or strategie beïnvloeden?  Spreek dan met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkeling.  

Dit artikel is geschreven door Vanessa Harrow, ze is managing director op ons kantoor in Manchester, UK. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.