Let op! Blijf alert op nepfacturen en -aanbiedingen van malafide ondernemingen

Door Frouke Hekker,

Het is een doorn in het oog, ook in de IE-wereld: ondernemingen die nepfacturen sturen of het idee geven u een interessant aanbod te doen, terwijl het aanbod is voor een niet-bestaande dienst of een dienst waar u niets aan heeft.

Er zijn binnen de IE-sector een aantal varianten van dergelijke malafide praktijken, waarvan we de meest voorkomende hieronder voor u opsommen:

  • Logo’s van officiële instanties worden (soms in enigszins gewijzigde vorm) overgenomen op documenten waarin een IE-rechthebbende dringend wordt opgeroepen om een betaling te verrichten om een IE-recht te verkrijgen, in stand te houden en/of te publiceren. Het rekeningnummer op de aanschrijving is van een malafide onderneming die zo geld probeert te verdienen.

Indien uw IE-rechten bij Novagraaf in beheer zijn, wordt u in de meeste gevallen niet zelf benaderd door officiële instanties. Ontvangt u toch een brief en twijfelt u: neem gerust contact met ons op. Ga in geen geval over tot betaling totdat u zeker weet dat een factuur van een bonafide onderneming afkomstig is en u inderdaad tot betaling verplicht bent.

  • Een variant die wij ook veel zien, betreft niet-officiële instanties maar malafide partijen die de indruk wekken wel een officiële instantie te zijn en die ondernemingen per brief, e-mail, fax of telefoon uitnodigen tot het doen van betalingen die wederom nodig zouden zijn om een IE-recht te verkrijgen, in stand te houden en/of te publiceren. De registers waarnaar verwezen wordt, zijn echter geen officiële registers, waardoor de gevraagde overeenkomst en/of betaling geen enkel recht schept en daarmee ook geen enkel doel dient.

Wordt u benaderd door een niet-officiële instantie, negeer dit en ga in geen geval over tot het verrichten van betalingen.

  • Een variatie op bovengenoemde handelswijze is dat ondernemingen documenten ontvangen die op een factuur lijken maar die bij nadere bestudering in feite een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst blijken te zijn. Wanneer een dergelijke factuur wordt voldaan, blijkt een overeenkomst te zijn aangegaan voor bepaalde (geheel onnodige) diensten, vaak tegen betaling van een aanzienlijk bedrag.

Ontvangt u een dergelijke factuur, negeer deze en ga in geen geval over tot het verrichten van betalingen.

  • Ook ten aanzien van domeinnamen zijn malafide partijen actief die ondernemingen, vaak telefonisch, verzoeken een domeinnaam ‘veilig te stellen’. 

Wij raden u aan hier niet op in te gaan en het gesprek onmiddellijk af te breken. Verstrek uitdrukkelijk géén persoons- en bedrijfsgegevens.

Indien u wordt benaderd door een onderneming en u twijfelt over de betrouwbaarheid of de relevantie van de aanbieding/ het ontvangen document, neem gerust contact op met uw contactpersoon bij Novagraaf of via het contactformulier.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.