Patent Prosecution Highway (PPH) programma's. Wat is het en zou u er gebruik van moeten maken ?

Door Novagraaf Team,
What are Patent Prosecution Highway (PPH) programmes

PPH-programma's kunnen patentaanvragers helpen om de verlening van een patentaanvraag  te versnellen. Emmanuelle Laude-Duval legt uit wat de mogelijkheden en voordelen van PPH programma’s zijn.

PPH-programma’s komen voort uit  samenwerkingsverbanden tussen nationale patentbureaus uit twee (bilaterale) of meer (multilaterale) landen . Zij hebben  het doel de verlening van een patentaanvraag na de eerste aanvrage , te versnellen op grond van voorrang van een patentaanvraag of verleend patent  die bij  het bureau van eerste aanvraag is ingediend.

In de praktijk moet de houder van beide aanvragen een verzoek voor versnelling indienen bij het bureau van de tweede aanvraag, mits natuurlijk:

1. het kantoor een partnerkantoor is waarmee het kantoor van de eerste aanvraag een PPH-overeenkomst heeft gesloten;
2. het verzoek voor de versnelling krachtens de PPH bij het kantoor van de tweede aanvraag wordt ingediend vóór het begin van het onderzoek3  (het verzoek kan worden ingediend tijdens de aanvraag van de tweede aanvraag of daarna, zolang het maar vóór het begin van het onderzoek is); en
3. het verzoek voor de versnelling krachtens de PPH wordt ingediend op basis van claims die "voldoende" overeenstemmen met die door het partnerkantoor van de eerste aanvraag  als octrooieerbaar  worden beschouwd.

Claims worden "voldoende" geacht wanneer de claim van de aanvraag die ingevuld is bij het tweede kantoor van aanvraag dezelfde reikwijdte hebben of beperkter zijn dan die door het bureau van eerste aanvraag als octrooieerbaar  worden beschouwd.

Belangrijkste voordelen van PPH-programma's

PPH-programma's vereenvoudigen en versnellen de patentverleningsprocedure voor het bureau van tweede aanvraag, en beperken tegelijkertijd de kosten van de onderzoeksprocedure. Deelname aan de PPH-programma's van het EOB  is bijvoorbeeld gratis, met uitzondering van de gebruikelijke procedurekosten.

PPH-programma's harmoniseren ook, voor zover mogelijk, de reikwijdte van de overeenkomstige claims voor beide bureaus. Aangezien de voorwaarden voor octrooieerbaarheid kunnen verschillen per land  zal harmonisatie niet altijd gemakkelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld met name in de context van een PPH tussen een Europese  en een Amerikaanse patentaanvraag.

Mogelijkheden voor aanvragers

Er zijn een reeks PPH-programma's beschikbaar voor aanvragers in de EU. Zo heeft het Europees Patentbureau (EOB) PPH-programma's met JPO (Japan), KIPO (Zuid-Korea), CNIPA (China), USPTO (VS), maar ook ILPO (Israël), CIPO (Canada), IMPI (Mexico), IPOS (Singapore), IPA (Australië), SIC (Colombia), , MyIPO (Maleisië), IPOPHL (Filippijnen), OEAB (Euraziatisch Patentbureau), INPI (Brazilië) en INDECOPI (Peru).

Niet alle PPH-programma's zijn gelijk

Voor Japan, de Verenigde Staten en Canada kan het a priori relevanter zijn om een PPH-aanvraag in te dienen op basis van de titel waarvan de octrooieerbaarr geachte claims de grootste  reikwijdte hebben. De beslissing over welke PPH  gebruikt moet worden, hangt echter af van de verwachtingen van de aanvrager, het beschouwde land en het technische gebied van de uitvinding. Een analyse van geval tot geval wordt daarom dan ook sterk aanbevolen.

Emmanuelle Laude-Duval is Directeur van de afdelingen Fysica & NCIT en  Frans & Europees patentgemachtigde bij Novagraaf in Frankrijk.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.